Internet

RGZ predstavio web servise za Centralnu evidenciju hipoteka

U okviru projekta “Izgradnja kapaciteta RGZ-a” komponenta Hipotekarni sistem, razvoj i realizacija, u periodu od 14-18 marta 2011 god. u poseti Republičkom geodetskom zavodu boravio je švedski ekspert za informacione tehnologije Kent Nilson.

Cilj posete je bio pokretanje treće faze projekta. Tokom radne nedelje projektni tim RGZ-a dobio je neophodne informacije vezane za treću fazu projekta, prezentovana je švedska agencija za upravljanje zemljištem i njena uloga u domenu registracije nepokretnosti i hipoteka. Tim RGZ-a je predstavio tekuće web servise za Centralnu evidenciju hipoteka i servis za pretraživanje podataka katastra nepokretnosti.

Rezultat radne nedelje su: utvrđen je radni tim i uloge članova tima projekta, utvrđeni su ciljevi projekta, definisani su očekivani rezultati, vizija i opseg treće faze projekta. Uspostavljen je set radnih procesa na projektu i stvorene su verzije nacrta najbitnijih dokumenata. U narednom periodu biće utvrđena arhitektura sistema i definisaće se proces razvoja.

Nedelja je zaključena kreiranjem akcionog plana kojim je definisan vremenski okvir za aktivnosti u projektu sa preporukama za budući rad.

 

Leave a Reply