E-servisi · Internet

RGZ razvio novu Internet aplikaciju za geodetske mreže

Stručnjaci Republičkog geodetskog zavoda razvili su web aplikaciju za geodetske mreže korišćenjem open source tehnologija.

Na web stranici o osnovnim geodetskim mrežama na teritoriji Republike Srbije biće omogućen interaktivni kartografski prikaz, pregled metapodataka, pretraživanje i upiti nad tačkama mreža GPS referentne osnove, osnovne gravimetrijske mreže kao i nad tačkama nivelmanskih i trigonometrijskih mreža.

Karta geodetskih mreža će sadržati sloj poligonskih tačaka, ali inicijalno na samo manjem području (uključujući Beograd). U planu je da se u saradnji sa službama za katastar nepokretnosti, web stranica neprekidno dopunjuje novim područjima sa tačkama poligonskih mreža.

Aplikacija je prvenstveno namenjena registrovanim geodetskim organizacijama, kojima će biti omogućen uvid i pretraživanje podataka o geodetskim tačkama.

Republički geodetski zavod nastoji da na ovaj način poboljša komunikaciju sa korisnicima svojih usluga, odnosno automatizuje deo aktivnosti oko preuzimanja podataka o geodetskoj osnovi, čime se povećava efikasnost u radu i smanjuje broj dolazaka korisnika usluga na šaltere Zavoda.

 

Leave a Reply