Internet

RNIDS anketa o ćiriličnom domenu Srbije

Početkom godine Registar nacionalnog Internet domena Srbije (RNIDS) započeo je proceduru za dobijanje lokalizovanog domena najvišeg nivoa koji treba da predstavlja Srbiju na internetu. Prva faza u ovom procesu se sastojala od organizovanje javne rasprave. Javna rasprava je trebalo da upozna internet zajednicu šta predstavlja uvođenje lokalizovanog (u našem slučaju ćiriličkog) domena.

Na sajtu RNIDS-a je otvoren forum na kojem je moguće naći informacije o uslovima za uvođenje ćiriličnog domena. Na ovom forumu je vođena diskusija o tome kako bi mogao da izgleda ćirilički domen. Posetioci foruma su saopštavali svoje predloge, i komentarisali predloge koje su ostavili drugi posetioci foruma.

Od danas je proces koji treba da omogući izbor ćiriličkog domena ušao u drugu fazu. Druga faza se sastoji od ankete koju zainteresovani mogu da popune na adresi www.anketa.rnids.rs. Rezulati ankete će biti iskorišćeni za formiranje liste mogućih ćiriličkih domena.

U trećoj fazi izbora ćiriličkog domena, svi zainteresovani članovi internet zajednice će moći da glasaju za jedan predlog sa liste imena formiranih u drugoj fazi. Predlog koji tada dobije naveći broj glasova biće odabran kao zvaničan predlog koji će biti upućen ICANN-u (Internet organizaciji za dodelu imena i brojeva) za dobijanje lokalizovanog domena najvišeg nivoa Srbije.

Leave a Reply