Internet

RNIDS izabrao Radnu grupu za razvoj poslovanja i .rs domena

Na 167. sednici Upravnog odbora RNIDS-a, održanoj 27. septembra, izabrani su članovi Radne grupe za razvoj poslovanja. Koordinator Radne grupe je Goran Milanković, a članovi su: Biljana Romić Punoš, Danijela Veselinović, Ivan Minić, Mirko Marković i Ivana Đidić Bešić.

Zadatak Radne grupe je da osmisli i predloži Upravnom odboru projekte i akcije koje bi doprinele jačanju RNIDS brenda i pospešile interes zajednice za .RS, a naročito za .SRB domen.

rnids

 

Radna grupa posebno treba da obradi teme iz plana i programa rada Upravnog odbora koje se tiču razvoja poslovanja, kao i razvoja saradnje sa ovlašćenim registrima. Takođe, treba da uradi kratku analizu dosadašnjih 4PI projekata, donese preporuke i po potrebi predloži novi koncept za ostvarivanje dodatnih ciljeva RNIDS-a.

Leave a Reply