Internet

RNIDS nabavka nove infrastrukture – rezultati tendera

Na tri objavljena tendera u toku ove godine izabrani su isporučioci opreme i usluga vezanih za rad DNS servera i aplikacija za registraciju . rs domena. Hardver i prateći softver za primarnu i sekundarnu lokaciju će isporučiti Coming Computer Engineering. Rok za implementaciju je 19.8.2010. Rešenje se zasniva na VMWare softveru za virtualizaciju.

Nova lokacija će se nalaziti u Datacentru Internet provajdera Absolut OK koji će obezbediti i linkove do postojeće lokacije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Neophodne Microsoft licence za implementaciju nove infrastrukture će isporučiti kompanija S&T Serbia.

Leave a Reply