Internet

RNIDS objavio konkurs za konsultanta za upravljanje rizikom

Fondacija RNIDS raspisuje poziv za prikupljanje ponuda za izradu dokumenata neophodnih za uspostavljanje internih kontrola i upravljanje rizikom:

1. Politika upravljanja rizicima
2. Matrica rizika
3. Pravilnik o radu internog revizora (Povelja interne revizije)
4. Pravilnik o izboru internog revizora (kvalifikacije, postupak)

Ponuđač mora imati dokumentovanog uspeha u izradi ovih dokumenata.

Rok za prijavu je 31. avgust, 2012. godine
Rok za završetak posla je 12. oktobar, 2012. godine

Ponude slati na kancelarija[at]rnids[dot]rs

Leave a Reply