Internet

RNIDS objavio odišnji izveštaj za 2011.

Objavljivanjem svog prvog izdanja Godišnjeg izveštaja, Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) otvara novu fazu u otvorenosti svog delovanja i primenjuje najbolju praksu evropskih nacionalnih internet registara.

Godišnji izveštaj za 2011. godinu sadrži podatke o nacionalnim internet domenima .RS i .SRB, kao i detaljnu statistiku .RS domena. Data je i kompletna organizaciona struktura Fondacije (Konferencija suosnivača, Upravni odbor, direktor i Kancelarija), uz pregled ovlašćenih registara. Aktivnostima sektora RNIDS-a u 2011. posvećen je poseban odeljak, a posebno mesto dobili su Dan internet domena Srbije – DIDS, Konkurs za 4PI i događaji održani u Domu internet domena Srbije. Tu su i podaci o rezultatima poslovanja u 2011. godini, pregled ključnih aktera u upravljanju Internetom u Srbiji, kao i Rečnik pojmova.

Publikacija je obima 24 strane, a ilustrovana je fotografijama sa događaja koje je organizovao RNIDS i vizuelnim rešenjima iz promotivnih kampanja RNIDS-a iz 2011. Godišnji izveštaj za 2011. dostupan je na srpskom i engleskom jeziku.

PREUZMITE:
RNIDS – Godišnji izveštaj 2011. (PDF, 3,85 MB)

RNIDS ima trenutno registrovanih 72.675 . RS domena!

Leave a Reply