Internet

RNIDS pomaže najbolje projekte popularizacije Interneta

Kao i prethodne godine, Registar nacionalnog internet domena Srbije dodeljuje bespovratna sredstva za projekte koji su u skladu sa opštim ciljevima i delatnostima Fondacije. Ovogodišnji Program podrške projektima popularizacije Interneta za 2011. (skraćeno: 4PI) ima kao ciljeve promovisanje upotrebe Interneta kao javnog dobra, dostupnog i potrebnog svim građanima Srbije i povećanje obima korisnog internet sadržaja na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina.

Za korišćenje bespovratnih sredstava iz 4PI mogu da konkurišu sva pravna lica ili preduzetnici sa sedištem na teritoriji Republike Srbije i sva fizička lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, koja ispunjavaju propisane opšte i posebne uslove.

Predloženi projekti moraju da budu u skladu sa opštim ciljevima i delatnostima RNIDS-a i “Strategijom razvoja informacionog društva u Republici Srbiji” i bespovratna sredstva moraju da budu namenjena za neku od sledećih aktivnosti:
– Kreiranje društveno korisnih sadržaja na Internetu namenjenih građanima Srbije
– Unapređivanje informisanosti najšire javnosti o prednostima korišćenja Interneta u svakodnevnom životu i radu
– Razvoj namenskih internet servisa za privredu i građane Srbije
– Razvoj e-Uprave, e-Poslovanja i e-Učenja
– Unapređivanje primene Interneta u istraživanju i obrazovanju, posebno u permanentnom obrazovanju
– Unapređivanje dostupnosti Interneta za sve građane Srbije, naročito one sa nižim stepenom obrazovanja, slabijim socijalnim statusom i umanjenim psiho-fizičkim sposobnostima

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju 4PI iznose 6.000.000 dinara. Iznos odobrenih sredstava ne može da bude manji od 100.000 dinara, niti veći od 1.000.000 dinara.

Krajnji rok za realizaciju projekata je 1. mart 2012. Rok za prijavu projekata u prvom krugu je 31. jul 2011. Ukoliko Komisija RNIDS-a ne dodeli sva raspoloživa sredstva, prijave projekata za drugi krug 4PI biće moguće do 1. oktobra 2011.

DETALJNE INFORMACIJE

 

One thought on “RNIDS pomaže najbolje projekte popularizacije Interneta

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  UMESTO KOMENTARA – PRAKTICAN PREDLOG SLEDECEG PROJEKTA:

  Dejan Popovic, dipl. inz.
  Beograd, Stevana Sremca 18

  MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUSTVA
  Beograd, Vlajkoviceva 3

  Predmet: Primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine
  – Regulatorno telo (tacka 5.1. stav 1. Nacrta strategije)

  V e z a : Javna rasprava o Nacrtu strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine (internet strana Ministarstva od 8.6.2011)
  Postovane dame i gospodo,

  U vezi s pitanjem institucionalnog spajanja regulatornih tela iz oblasti radiodifuzije i elektronskih komunikacija, u prilogu ovog e-pisma dostavljam vam e-pismo koje sam juce (1. jula) poslao na internet adrese mnogih organa, organizacija, institucija i pojedinaca, i koje se odnosi na predlog za pokretanje inicijative za zakonsko osnivanje i poveravanje pojedinih poslova drzavne uprave Fondaciji RNIDS kao svojevrsnom regulatornom telu – imaocu kvazijavnih samoovlascenja u oblasti internet komunikacija. Ova strategija je pravo mesto za tu inicijativu.

  Iskreno,
  Dejan Popovic

  Beograd, 2. jul 2011.

  Prilog: kao u tekstu datom u nastavku

  ‘”Dejan R. Popovic, dipl. inz.
  Beograd, Stevana Sremca 18

  FONDACIJA “REGISTAR NACIONALNOG INTERNET DOMENA SRBIJE”
  Beograd, Zorza Klemensoa 18/I

  Veza: http://www.rnids.rs/data/DOKUMENTI/Opsti%20akti/RNIDS-Statut2011.pdf

  Postovana dame i gospodo,

  1. U vasem najnovijem, dobro sacinjenom opstem aktu STATUT Fondacije “Registar nacionalnog internet domena Srbije” (RNIDS) od 28. maja 2011. godine (objavljenog krajem juna) u pocetnim, najvaznijim cl. 2. i 3 (najvaznije reci podvukao D. P.) pise:

  “Clan 2. – DEFINICIJA I CILJ

  RNIDS je strucna, nestranacka, nevladina i nedobitna organizacija osnovana kao fondacija.

  Osnovni cilj RNIDS je da organizuje upravljanje nacionalnim internet domenima najviseg nivoa – Country Code Top-Level Domain (u daljem tekstu: ccTLD) tako da se ostvaruje opsti interes svih gradjana Srbije, uz postovanje principa kvaliteta, efikasnosti, nezavisnosti i transparentnosti.

  Dodatni ciljevi RNIDS-a su:

  1) Povecanje broja suosnivaca RNIDS-a i ukljucivanje najsire drustvene zajednice u njegov rad;

  2) Promovisanje Interneta kao javnog dobra, dostupnog svim gradjanima;

  3) Povecanje internet sadrzaja na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina.

  Clan 3. – DELATNOSTI

  Radi ostvarivanja svojih ciljeva, RNIDS obavlja sledece osnovne delatnosti:

  1) Tehnicko i administrativno upravljanje Centralnim registrom domena u okviru nacionalnog top-level domena dodeljenog od od strane ICANN-a drzavi Srbiji;

  2) Odrzavanje glavnog DSN servera za ccTLD;

  3) Upravljanje javno dostupnim WhoIs serverom za podrucje nacionalnih domena;

  4) Uspostavljanje principa i procedura za rad ovlascenih registra;

  5) Prikupjanje i javno objavljivanje podataka o razvoju nacionalnog dela Interneta (u okvirima svojih delatnosti i u skladu sa ciljevima RNIDS-a);

  6) Razvijanje i promocija pravila u sa ovlascenim registrima u skladu sa “najboljom praksom”, koristeci iskustva drugih registara;

  7) Pruzanje pomoci pri resavanju sporova nastalih povodom dodele naziva domena;

  8) Saradnja sa slicnim regionalnim i medjunarodnim organizacijama;

  9) Promocija nacionalnih domena.

  RNIDS takodje obavlja i sledece dodatne aktivnosti:

  1) Organizovanje strucnih savetovanja, javnih rasprava i drugih skupova;

  2) Podrska ovlascenim registrima u okviru nacionalnog domena;

  3) Saradnja sa drugim domacim i medjunarodnim organizacijama u skladu sa ciljevima i delatnoscu RNIDS-a;

  4) Druge aktivnosti u skladu sa ciljevima RNIDS-a.”

  2. S obzirom da su navedeni cilj i delatnosti RNIDS-a od opsteg interesa svih gradjana Srbije i da brojevima, nazivima i adresama koje se koriste u Internetu de fakto ne upravlja RATEL, vec RNIDS, – predlazem da se pokrene inicijativa da se prilikom prvih izmena i dopuna Zakona o elektronskim komunikacijama (ZEK) ovim zakonom osnuje fondacija ili agencija RNIDS kao imalac javnih ovlascenja i da mu se ovim zakonom povere poslovi iz opisanih delatnosti kao tipicni poslovi drzavne uprave, a sve to u skladu sa clanom 137. stav 2. Ustava Republike Srbije i clanom 4. Zakona o drzavnoj upravi.

  3. Koristim priliku da primetim da se, po ZEKU, Internet i bilo koja druga elektronska komunikaciona mreza ne smatra javnim dobrom, a po ovom statutu – smatra. Pod pojmom “Internet” u smislu clana 30. stav 1. ovog statuta podrazumeva se globalni komunikacioni sistem sacinjen od velikog broja medjusobno povezanih autonomnih sistema (mreza)…, dok se pod “Internetom” u smislu clana 4. tacka 15. ZEK-a takodje podrazumeva globalni elektronski komunikacioni sistem ali sacinjen od velikog broja medjusobno povezanih racunarskih mreza i uredjaja…(komunikacioni sistem ne mogu sacinjavati informacioni podsistemi – racunarske mreze i uedjaji, prim. D. P.). I, na kraju, sta tacno znacu “nacionalni deo Interneta”?

  Iskreno,
  Dejan Popovic

  Beograd, 1. jul 2011.”‘

  ***

Leave a Reply