E-servisi · Internet

RNIDS pomaže najbolje projekte popularizacije Interneta

Kao i prethodne godine, Registar nacionalnog internet domena Srbije dodeljuje bespovratna sredstva za projekte koji su u skladu sa opštim ciljevima i delatnostima Fondacije. Ovogodišnji Program podrške projektima popularizacije Interneta za 2011. (skraćeno: 4PI) ima kao ciljeve promovisanje upotrebe Interneta kao javnog dobra, dostupnog i potrebnog svim građanima Srbije i povećanje obima korisnog internet sadržaja na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina.

Za korišćenje bespovratnih sredstava iz 4PI mogu da konkurišu sva pravna lica ili preduzetnici sa sedištem na teritoriji Republike Srbije i sva fizička lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, koja ispunjavaju propisane opšte i posebne uslove.

Predloženi projekti moraju da budu u skladu sa opštim ciljevima i delatnostima RNIDS-a i “Strategijom razvoja informacionog društva u Republici Srbiji” i bespovratna sredstva moraju da budu namenjena za neku od sledećih aktivnosti:
– Kreiranje društveno korisnih sadržaja na Internetu namenjenih građanima Srbije
– Unapređivanje informisanosti najšire javnosti o prednostima korišćenja Interneta u svakodnevnom životu i radu
– Razvoj namenskih internet servisa za privredu i građane Srbije
– Razvoj e-Uprave, e-Poslovanja i e-Učenja
– Unapređivanje primene Interneta u istraživanju i obrazovanju, posebno u permanentnom obrazovanju
– Unapređivanje dostupnosti Interneta za sve građane Srbije, naročito one sa nižim stepenom obrazovanja, slabijim socijalnim statusom i umanjenim psiho-fizičkim sposobnostima

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju 4PI iznose 6.000.000 dinara. Iznos odobrenih sredstava ne može da bude manji od 100.000 dinara, niti veći od 1.000.000 dinara.

Krajnji rok za realizaciju projekata je 1. mart 2012. Rok za prijavu projekata u prvom krugu je 31. jul 2011. Ukoliko Komisija RNIDS-a ne dodeli sva raspoloživa sredstva, prijave projekata za drugi krug 4PI biće moguće do 1. oktobra 2011.

DETALJNE INFORMACIJE

 

Leave a Reply