Internet

RNIDS traži konsultante za izradu SLEPT, SWOT i analize domaćeg i regionalnog tržišta

Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS), raspisuje javni poziv za prikupljanje ponuda za:

Nabavku konsultantskih usluga za izradu SLEPT, SWOT i analize domaćeg i regionalnog tržišta

Ponuda mora biti u celini pripremljena u skladu sa konkursnom dokumentacijom i mora da ispunjava sve uslove za učešće u postupku  nabavke.

rnids

Podnošenje ponude

Ponuda se smatra blagovremenom ako je Naručiocu podneta do 1. oktobra 2013. godine, do 15:00 časova. Sve neblagovremeno podnete ponude komisija naručioca neće razmatrati, a ponuđače će obavestiti u roku od dva radna dana da su podnete neblagovremeno.

Ponuđači podnose ponudu elektronskom poštom, u Adobe Acrobat formatu, sa predmetom (Subject): “Ponuda za nabavku broj 3”, na adresu konkurs[at]rnids[dot]rs.

Vrednovanje ponuda

Vrednovanje ponuda će biti obavljeno u skladu sa kriterijumima i postupkom navedenim u dokumentaciji.

Obaveštenje o izboru

Odluka o dodeli ugovora o nabavci biće doneta do 20. oktobra 2013. godine.

Naručilac će putem elektronske pošte obavestiti ponuđače o rezultatu konkursa.

Ovo obaveštenje obavezuje izabranog ponuđača da pristupi zaključenju ugovora na prvi poziv naručioca.

Ako odabrani ponuđač ne potpiše ugovor o nabavci u roku od 10 dana od prijema obaveštenja o dodeli ugovora i predloga ugovora, naručilac će zaključiti ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem.

Preuzmite dokument: PREDMET I OPŠTI USLOVI NABAVKE

– See more at: http://www.rnids.rs/lat/novosti/javni-poziv-za-nabavku-konsultantskih-usluga-za-analize-tr%C5%BEi%C5%A1ta/id/4276#sthash.SJz7ZvOx.dpuf

Leave a Reply