rnids
Internet

RNIDS traži novo rešenje za registraciju .rs domena

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) raspisuje Javni poziv za izbor najboljeg ponuđača za pružanje usluge:

Projektovanja sistema za registraciju naziva internet domena

rnids

Zadaci projektanta su:

  • Analizu funkcionalnosti programskog rešenja koje je trenutno u upotrebi kod Naručioca.
  • Izradu Projekta sistema za registraciju naziva internet domena uzimajući u obzir rezultate analiza funkcionalnosti, najbolje prakse i usvojenih zahteva za unapređenje postojeće aplikacije za registraciju domena, kao i poslovnih zahteva Naručioca.
  • U saradnji sa Naručiocem, pripremu konkursne dokumentacije i projektnog zadatka za izbor izvođača za izradu i/ili implementaciju programskog rešenja za registraciju naziva internet domena.
  • Nadzor i validaciju izrade i/ili implementacije programskog rešenja za registraciju naziva internet domena.

Ponude se dostavljaju do 1. jula 2013. godine, do 15:00 sati, i moraju sadržati sve zahtevane informacije.
Ceo tekst Javnog poziva možete dobiti slanjem zahteva (sa jasnom naznakom na koji javni poziv se javljate) na adresu konkurs[at]rnids[dot]rs.

Leave a Reply