Internet

RNIDS usvojio Etički kodeks

Fondacija “Registar nacionalnog internet domena Srbije” upravlja nacionalnim internet domenima, tako da se ostvaruje opšti interes svih građana Srbije, uz poštovanje principa kvaliteta, efikasnosti, nezavisnosti i transparentnosti.

Saglasno tim principima, na redovnoj sednici Konferencije suosnivača, održanoj 31. maja 2014, usvojen je Etički kodeks, koji ima za cilj da svim pojedincima i pravnim subjektima povezanim sa RNIDS-om preporuči moralna načela po kojima bi trebalo da se upravljaju u svojoj saradnji sa RNIDS-om.

rnids

Etički kodeks RNIDS-a se zasniva na poštovanju nacionalnog zakonodavstva, društvenog morala, dobrih poslovnih običaja, međunarodnih standarda u oblasti Interneta i dr.

Ceo tekst Etičkog kodeksa možete naći na adresi: www.rnids.rs/data/DOKUMENTI/Dokumenti%20skupstine/RNIDS-Etickikodeks-2014.pdf

– See more at: http://rnids.rs/lat/vesti/rnids-usvojio-eti%C4%8Dki-kodeks/id/4594#sthash.92qZKVr3.dpuf

Leave a Reply