Internet

.RS domeni: Zaštita internet brenda u oba pisma

Registar nacionalnog internet domena Srbije podseća da do 1. avgusta 2012. vlasnici internet sajtova u Srbiji i dijaspori mogu da registruju ćiriličke .SRB domene po povlašćenoj ceni i uslovima. Tog dana ističe pravo preče registracije .SRB domena, koje važi samo za vlasnike .RS  domena, pa će ćiriličke domene moći da registruje svako ko želi, bez obzira na to da li poseduje određeni .RS domen ili ne.

Ćirilički internet domen .SRB je novi, drugi nacionalni domen Republike Srbije, što znači da će ubuduće biti korišćen uporedo sa postojećim .RS nacionalnim domenom. Ako kompanija ili pojedinac žele da u potpunosti zaštite svoj naziv na domaćem internet prostoru, poželjno je da poseduju nazive i .RS i .SRB domena, jer pretraživači kao što je Google, u rezultatima pretrage daju ravnopravno listu sajtova sa traženim pojmovima i na ćirilici i na latinici. Nacionalni internet domen je oznaka teritorijalne pripadnosti i kao takav izuzetno je bitan za definisanje internet identiteta svih koji žive i rade u Srbiji.

Pošto je skoro 40% korisnika .RS domena praktikovalo da koristi strane reči ili skraćenice u nazivima svojih domena, pojavio se problem kako da se takvi nazivi “prevedu” u ćirilicu. Na primer, za domen “happyface.rs” biće sistemski ponuđen ćirilički naziv “happšćljface.srb”, “happšćljfače.srb” i “happšćljfaće.srb”. Korisnik domena ima mogućnost da prihvati jedan od tih naziva ili da odmah registruje “hepifejs.rs” i na osnovu njega dobije pravo da registruje “hepifejs.srb”. Može i da sačeka period slobodne registracije .SRB domena (od 1. avgusta) i samostalno registruje “hepifejs.srb”, ako bude još uvek slobodan. Ako to uradi u roku od tri meseca od početka perioda slobodne registracije (do 1. novembra), dobiće ga po povlašćenoj ceni, uz svoj postojeći domen “happyface.rs”.

Ključna prednost .SRB domena je to što je jedini internet domen na svetu koji omogućava da se adrese sajtova pišu onako kako se i izgovaraju. Zahvaljujući osobenosti srpske ćirilice da jednom glasu odgovara jedno slovo, adrese sa .SRB domenom će se, za razliku od mnoštva domena na engleskom alfabetu, nedvosmisleno izgovarati upravo onako kako su i napisane. Stoga je i slogan kampanje za popularizaciju korišćenja .SRB domena “Linkuj kao što govoriš!“. Postojanje .SRB domena pruža mogućnost građanima Srbije da ćirilicu, kao ustavom definisano zvanično pismo, mogu da koriste i u nazivima svojih internet domena. U vreme kada se u razvijenim zemljama i pravo na Internet smatra za osnovno ljudsko pravo, kada i najveće zemlje sveta brinu o očuvanju nacionalnog identiteta kroz internet domene na svom pismu, Srbija je među prvima napravila korak ka uspostavljanju domena na zvaničnom nacionalnom pismu.

Registracija naziva .SRB domena za krajnje korisnike (registrante) obavlja se preko ovlašćenih registara(najčešće su to internet provajderi) koji poseduju ovlašćenje RNIDS-a.

Detaljne informacije na sajtu njnjnj.srb

Leave a Reply