Internet

Rusi provode na Internetu preko 22 sata mesečno

47 miliona ruskih građana provodi na Internetu preko 22 sata mesečno. Takve podatke objavila je međunarodna istraživačka kompanija somSkor. Ovaj apsolutni pokazatelj ispostavio se samo malo manji nego u Nemačkoj – vodećoj svetskoj sili po broju aktivnih korisnika Interneta. Tamo je skoro 50 miliona internet-korisnika, koji koriste mrežu skoro 23 i po sata mesečno. Istina, u realtivnim ciframa sve je mnogo skromnije.

Ruska publika se utapa preko glave u virtualni svet. U provinciji, gde su ljudi još pre 10 godina tek učili da koriste Dial-Up vezu već uveliko se razmatra elektronska vlada i njene prednosti. Mreža postaje neodvojivi deo života ruskih građana, pre nekih 5-7 godina mobilni telefon. Tome doprinosi nekoliko faktora odjednom, rekao je novinar koji aktivno radi i na Runetu, Anton Korobkov-Zemljanski.

U Rusiji Internet je počeo da se uvećava kao lavina: 1990-2000. kada je čitav svet razmišljao o elektronskoj vladi i razvijao intenret-prodavnice, kod nas je to bilo u povoju. Sve je izmenio porast društvenih mreža, u prvom redu ruskih Drugovi iz razreda i U kontaktu, koji su privukli starije ljude, tačnije one koji se pre toga nisu koristili Internetom, pa i vrlo mlade – učenike i studente. Sada predsednik Dmitrij Medvedev aktivno propagira Internet, elektronsku vladu, državne usluge, koje mogu da se dobiju preko Interneta. Uz pomoć mreže može da se zakaže i dobije pasoš, dozvola, i sve to privlači još više ljudi.

U relativnim ciframa broj aktivnih ruskih korisnika Interneta ozbiljno zaostaje za brojem korisnika u inostranstvu. U Rusiji takvih je za sada jedna trećina, u Nemačkoj dve trećine. Ali po rečima eksperta, situacija će se kardinalno izmeniti već u doglednoj budućnosti – na to je usmerena državna politika zemlje.

Kao prvo, razvijaće se dečiji Internet. To je prirodno, pošto se iz federalnog budžeta izdvajaju sredstva za internetizaciju svih ruskih škola. Kao drugo, razvijaće se državne usluge, pošto je predsednik postavio zadatak da se do kraja tekuće godine završi veliki posao na uvođenju univerzalne elektronske kartice. Ovaj dokument će zameniti ruskim građanima pasoš, lični broj, penziono svedočanstvo. To će biti jedna plastična karta uz pomoć koje ćete na Internetu ili negde oflajn moći da naručite državne usluge.

Daljoj internetizaciji nacije, po mišljenju stručnjaka, doprineće i predizborna trka koja započinje. Političari i javni poslenici shvataju da budućnost nije na tradicionalnim medijima, već na Internetu. I predstojeće parlamentarne i predsedničke predizborne borbe će započeti upravo na Internetu, rekao je on. To je još jedan važan faktor koji će doprinositi aktivnom priraštaju ruskog inernet-auditorijuma. (GR)

Leave a Reply