Internet · Provajderi

Rusija pokrenula web sajt za žalbe i predloge stranih investitora

Strani investitori mogu da realizuju svoje pravo na slobodu govora i kritike na sajtu vlade Rusije. Najskandaloznijim žalbama i velikim sporovima između biznismena i činovnika će se baviti lično prvi vice-premijer Igor Šuvalov.

Strane kompanije koje su davno i na dugo došle na rusko tržište znaju već nekoliko godina adresu vladinog sajtahttp://www.modernrussia.com/. To je bio kanal za vezu biznisa i vlasti. Ovde je bilo moguće dobiti neophodnu informaciju, a kada je potrebno i napisati kritiku. Ruski činovnici su ipak mogli i da ne primete kritiku stranaca na svoj račun. Strani biznismeni su ponekad morali da preduzimaju kolosalne napore da bi ih neko čuo.

Sada će predloge biznismena obavezno razgledati specijalni departman Ministarstva za ekonomski razvoj, koji je pod ličnom kontrolom prvog vice-premijera Igora Šuvalova, koji pak odgovara pred Dmitrijem Medvedevom i Vladimirom Putinom za stvaranje udobne biznis klime za strani kapital. Put do vlade stranih investitora i onih ruskih biznismena koji sarađuju sa strancima tako  postaje mnogo kraći, smatra Aleksej Muhin, generalni direktor Centra za političku informaciju:

Novina stvaranja virtualne knjige žalbi je veoma aktuelna. Stranci ponekad ne znaju gde da beže, od koga da se spašavaju, a glavno – kome da se žale za birokratsku samovolju.

Novi kanal za dijalog sa biznisom se pojavio u vreme kada predsednik intenzivnom terapijom pokušava da izleči zemlju od korupcije, aljkavosti, a ponekad i kriminala činovnika. Pri tome prvi put će pomoći ruskim činovnicima da reaguju na žalbe stranih biznismena društvena organizacija ruskog biznisa „Poslovna Rusija”, izjavio je njen predsednik Boris Titov:

Svaki slučaj će biti razmotren, problemi će se rešavati. Nisu uvek vlasti krive, često i biznis pokušava da dobije neke olakšice, da na račun države reši svoje poslove. Mora postojati objektivna ocena. Zato su i potrebne društvene organizacije biznisa – „OPORA Rusije” i „Poslovna Rusija”. To se podjednako tiče i interesa stranih kompanija. Moramo da budemo pod istom zaštitom vlasti. Sva se pitanja moraju rešavati zakonski, zato će i stranci i naši investitori biti pod zaštitom.

Rusija se predstavlja kao tržište privlačno za strane investicije. Novi kanal direktnog dijaloga biznisa sa vladom mora postati dvosmerna ulica. To je svoje vrste artiljerijska priprema, koja ima zadatak da očisti u ruskoj ekonomiji prostor za strani kapital. (Glas Rusije)

Leave a Reply