Internet

Šabić: Katastrofalni rezultati nadzora nad internet provajderima!

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić okončao je pismenu fazu postupka nadzora nad sprovođenjem i izvršavanjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti prema operatorima koji pružaju usluge „pristupa širokopojasnoj mreži”, odnosno pristupa Internetu fizičkim licima.

Pismeni nadzor je sproveden dostavljanjem operatorima tipskih upitnika na koje su bili dužni da odgovore i da kao potvrdu datih odgovora u prilogu dostave odgovarajuća dokumenta.

Od 184 operatora prema kojima je sproveden postupak, na pitanja je odgovorilo i dostavilo tražene priloge njih 162. Protiv 22 koji to nisu učinili, kao i protiv još jednog broja koji su to učinili samo formalno, a faktički zapravo opstruiraju postupak nadzora, biće podneti zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka.

internet-sxc

Poverenik ocenjuje da je kako zbog činjenice da se osnovano može sumnjati u istinitost i tačnost odgovora datih od strane velikog broja operatora, tako i zbog niza drugih razloga nužno je da bude sproveden i neposredan nadzor u sedištu većeg broja operatora. Takav nadzor će bez obzira na raspoložive skromne, neadekvatne kadrovske resurse i biti sproveden.

S tim u vezi poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

„Uz određene izuzetke dostavljeni odgovori mogu se oceniti kao nezadovoljavajući, veoma loši i zabrinjavajući.

Deluje gotovo tragikomično i suvišno je komentarisati činjenicu da je više operatora dostavljalo upitnike koji su apsolutno identično popunjeni, uključujući i identične slovne, gramatičke i logičke greške.

I niz drugih činjenica govore same za sebe i razlog su za zabrinutost. Od mnoštva njih, ilustracije radi, navešću samo nekoliko:

čak 92 operatora (57%) navodi da nema evidenciju o ulasku i vremenu boravka lica u prostorije u kojima se može pristupiti podacima o komunikaciji, a mnogi i da ne raspolažu zasebnim prostorijama u kojima se tehnički uređaji nalaze,

samo 93 operatora (57%) odgovorilo je da ima instalirane sisteme za detekciju neovlašćenog pristupa, ali je to i dokumentovao samo jedan,

– čak 115 operatora (71%) izjavljuju da za lica koja radeći kod njih ostvaruju pristup podacima o elektronskim komunikacijama bilo u realnom vremenu bilo u arhivi, nisu kao uslov predviđeni nikakva posebna stručna sprema, završena obuka ili bezbednosni sertifikat,

– samo 25 operatora (15%) odgovorilo je da tzv. „zadržane podatke” čuva 12 meseci od dana obavljene komunikacije, kako to i izričito nalaže Zakon o elektronskim komunikacijama, svi drugi su naveli duže ili kraće rokove.

Navedene i druge činjenice govore da najveći broj operatora ne raspolaže ni adekvatnom dokumentacijom o privatnosti i bezbednosti podataka o ličnosti, ni definisanim procedurama za pristup njima, ni saznanjima o relevantnim zakonskim odredbama, što sve zajedno podrazumeva veliki rizik moguće nezakonite obrade podataka i prodora u privatnost.

2 thoughts on “Šabić: Katastrofalni rezultati nadzora nad internet provajderima!

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  U Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti odredbe o nadzoru propisane su u Glavi IX (cl. 54-56).

  S druge strane, na internet stranicama Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kraj teksta “Ovlašćenja Poverenika” glasi: “O ovlašćenjima Poverenika u vršenju nadzora, možeš saznati više u naslovu „Inspekcijski nadzor”. (?!).

  U naslovu “Inspekcijski nadzor” pise, izmedju svega ostalog: “Poslove nadzora Poverenik vrši preko ovlašćenih lica-inspektora.”

  Medjutim, prema clanu 54. stav 2. Zakona o državnoj upravi (nezvanično prečišćen tekst), poslovi inspekcijskog nadzora mogu biti povereni jedino organima autonomne pokrajine, opštine, grada i grada Beograda. Drugim recima, poslovi inspekcijskog nadzora ne mogu biti povereni kako Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, tako i bilo kom drugom imaocu javnog ovlascenja, niti te poslove mogu vrsiti inspektori.

  Nazalost, iako je Strategijom reforme javne uprave u Republici Srbiji u delu III.G.3. REFORMA INSPEKCIJSKOG NADZORA (strana 37) planirano da prvi glavni pravac na kojem će se zasnivati reformska rešenja novog zakona jeste “proširivanje režima inspekcijskog nadzora na organe i organizacije koje u svom delokrugu obavljaju poslove koji su po svojoj suštini isti ili slični poslovima inspekcijskog nadzora (različiti oblici kontrole, nadzora koje sprovode nezavisna regulatorna tela, javne agencije, javna preduzeća, javne ustanove i drugi imaoci/nosioci javnih ovlašćenja)”, takvog reformskog resenja jos nema u najnovijem Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi.

 2. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  U prethodnom tekstu na ovu temu zaboravio sam da napisem i sledece:

  Prema clanu 134. tacka 6. Zakona o elektronskim komunikacijama, inspektor je, pored ovlašćenja iz zakona kojim se uređuje obavljanje poslova inspekcije, ovlašćen da proverava postupanje operatora u vezi sa primenom mera zaštite podataka o ličnosti i privatnosti, obezbeđivanjem bezbednosti i integriteta javnih komunikacionih mreža i usluga, kao i omogućavanjem zakonitog presretanja elektronskih komunikacija i pristupa zadržanim podacima.

  Jer, u Odseku za inspekcijski nadzor u oblasti elektronskih komunikacija obavljaju se poslovi koji se odnose na: inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti elektronskih komunikacija; preduzimanje upravnih i drugih mere donošenjem rešenja o otklanjanju nepravilnosti; rešavanje po prijavama Republičke agencije za elektronske komunikacije, fizičkih i pravnih lica; proveru rada elektronskih komunikacionih mreža i usluga, pripadajućih sredstava, elektronske komunikacione opreme i terminalne opreme; proveru da li se radio-frekvencijski spektar koristi u skladu sa zakonom, proveru postojanja štetnih smetnji u radu elektronskih komunikacionih mreža; proveru postupanja operatora u vezi sa primenom mera zaštite podataka o ličnosti i privatnosti; podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog, odnosno prijave za pokretanje krivičnog postupka, kao i postupka privrednog prestupa; analizu i izradu izveštaja o realizaciji usvojenih planova, kao i drugi poslovi iz ove oblasti (izvor: Informator o radu, 2014).

  Zasto inspektor elektronskih komunikacija, u saradnji sa ovlascenim licem Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ne obavlja poslove koji se odnose na proveru postupanja operatora u vezi sa primenom mera zaštite podataka o ličnosti i privatnosti, ostaje “velika tajna”?

Leave a Reply