Internet

SAD i Brazil u nadmetanju za najvećeg spamera

Svaka tri meseca, britanska kompanija Sophos, objavljuje “Dirty dozen” listu zemalja iz kojih izlazi najveći broj neželjene pošte – spama.

Spam se prosleđuje sa kompromitovanih kompjutera (poznatih i kao Zombi računari) koji deluju kao deo zaražene mreže koju nazivamo botnet. Treba imati u vidu da vlasnici ovih računara koji plasiraju spam, najverovatnije nisu ni svesti da su im računari zaraženi i da tiho i bez znanja vlasnika prosleđuju spam širom sveta. Među zaraženim računarima najveći procenat čine PC-jevi, dok je procenat kompromitovanih Linux i Mac računara nešto manji.

Pregled Top 12 zemalja odgovornih za slanje najvećeg broja spama u periodu od Jula do Septembra 2009.:

Kao i u prethodnom periodu, Amerika se nalazi na vrhu ove “crne” liste, međutim prilaz Brazila prvoj poziciji je postao veoma zabrinjavajuć. Pohvalno je međutim to što Kina beleži konstantni pad na ovoj listi u poslednjih par godina. Posebno treba napomenuti da nisu samo ovih 12 zemalja odgovorne za plasiranje spama. Ukupno je prebrojano 230 zemalja koje su bile odgovorne za spam na svetskom nivou.

Leave a Reply