Internet

Sajber pretnje kompanijama u 2013 godini

Napadi koji uključuju razne nedobronamerne programe, fišing napadi i spam su i dalje sajber napadi koji najčešće pogađaju kompanije. U isto vreme, broj zlih napada i spamova se značajno povećao u 2013. godini u odnosu na 2012.

Ovo su rezultati istraživanja Globalnih Korporativnih IT Bezbednosnih Rizika 2013, koje je sprovela kompanija B2B International u saradnji sa Kaspersky Lab.
Otprilike 66% učesnika ankete je reklo da su njihove kompanije bile pogođene virusima, računarskim crvima, špijunskim softverima, i drugim vrstama štetnih programa. U 2012. godini, taj broj je bio niži za 8% (58%).

cyberattack

Broj spam napada je znatno porastao, i uočen je u 61% kompanija, u odnosu na 55% u 2012. godini. Fišing napadi su izvršeni u 36% kompanija, što je samo 1% više nego u 2012. Uprkos tako malom porastu, oni još uvek spadaju u top tri najčešćih napada na kompanije.
Kompanije u Južnoj Americi su najčešće mete napada: 72% anketiranih iz te oblasti je navelo viruse i špijunske softvere kao broj jedan spoljnih napada. Ruske kompanije su takođe bile česte mete, 71% kompanija je prijavilo napad. Severna Amerika je treća po redu najčešće napadanih oblasti, sa 70% kompanija koje su prijavile napad. Japanske kompanije su najmanje pogođene, sa svega 47% učesnika koji su prijavili neku vrstu malvera.

Međutim, spam najčešće pogađa kompanije u Severnoj Americi i Rusiji (69%, odnosno 67%). Kompanije koje spam najmanje pogađa su one na Bliskom Istoku (55%) i u Japanu (42%).

Kompanije u Severnoj Americi su češće pogađane fišing napadima nego kompanije u ostalim oblastima (51%), a sledi ih regija Azija Pacifik (46%). Kompanije sa najmanjim brojem fišing napada su one u Rusiji, Japanu i severnoameričkim zemljama (u proseku 26%).

Maliciozni napadi su zapravo razlog broj jedan curenja poverljivih informacija-22% kompanija je izjavilo da su imale problem curenja podataka nakon ovih napada. Najčešće se ovi problemi dešavaju u malim i srednjim preduzećima (23%), dok su velike kompanije ređe pogađane (17%).

Curenja podataka su ređe posledice fišing napada, u proseku se 5% kompanija suočilo sa ovom vrstom napada. Ipak, procenat velikih kompanija koje su izgubile podatke zbog fišing napada je nešto veći (6%) nego broj malih i srednjih preduzeća (5%).

Leave a Reply