Internet

Sajber zlostavljanje i (ne)odgovornost škole

Verbalno ponižavanje na društvenim mrežama i forumima, objavljivanje ismevajućih i omalovažavajućih fotografija i video zapisa, slanje pretećih mejlova, SMS ili MMS poruka… sve je to sajber zlostavljanje. Ovu vrstu psihološkog zlostavljanja u virtuelnom okruženju, deca i mladi u Srbiji doživljavaju češće nego što se misli i zna.

Kada se postavi pitanje odgovornosti i kažnjavanja, školama u Srbiji su ruke vezane s obzirom na to da se radi o nasilju koje je počinjeno izvan kruga škole. Osim edukacije, prevencije i prijavljivanja slučaja nadležnim organima, školama nije dozvoljeno da drugačije reaguju na ovaj vid nasilja.

Upravo ovaj problem tema je časa profesionalnog razvoja nastavnika i nastavnica Građanskog vaspitanja koji će se održati 1. oktobra 2011. od 11:00 časova na Fakultetu političkih nauka. Kako bi mogli da približe temu učenicima i na vreme preduprede sve moguće slučajeve nasilja, nastavnici će diskutovati i pripremati se kako bi ovu temu obradili u sklopu svojih časova.

Čas profesionalnog razvoja organizuju Građanske inicijative u sklopu projekta “Evropa viđena našim očima” kog sprovode u saradnji sa češkom organizacijom “Partneri za demokratske promene”. Projekat finansira Češko ministarstvo spoljnih poslova.

Leave a Reply