Infostud istraživanje
Internet

Sajt NajStudent.com sproveo istraživanje o studentskim navikama

Studenti mahom uče noću, najaktivniji su nekoliko dana pred ispit, dok im je najuspešnjiji januarski ispitni rok. Više vole da uče iz skripti nego iz knjiga, a sa učenjem počinju uglavnom nekoliko dana pred ispit.

Na sajtu Najstudent.com, u decembru 2014. godine sprovedeno je istraživanje o studentskim navikama u kome je učestvovalo više od 700 studenata.

Noć, omiljeno vreme za učenje

Rezultati su pokazali da gotovo polovina ispitanika najčešće uči tokom noći, dok svaki treći ispite sprema tokom popodneva. Odgovori su razumljivi, s obzirom na to da u jutarnjim časovima studenti uglavnom imaju obaveze na fakultetu.

Infostud istraživanje

Infostud istraživanje

Najmanje je onih koji ispite pripremaju kontinuirano

Studenti koji su učestvovali u istraživanju odgovorili su  u najvećem procentu da uče nekoliko dana pred ispit (oko 38% odgovora) ili mesec dana pred ispit (oko 32%) a onih koji uče kontinuirano tokom semestra ima oko 23%. Čak 70% anketiranih kaže da im uvek fali još jedan dan da spreme ispit.

Kada je u pitanju stepen spremnosti za izlazak na ispite, svaki treći student kaže da izlazi na ispit samo ako je sve naučio. Samo oko 2% anketiranih na ispitima prepisuje. Većina ispitanika se uzda u sreću ili predznanje i na ispit izlai iako nije u potpunosti spremila gradivo.

Najuspešniji januarski ispitni rok

Studenti su najuspešniji u januarskom (oko 40% odgovora) i junskom ispitnom roku (odgovor oko 36% anketiranih), a najmanji procenat studenata ispite polaže u aprilskom roku (svega oko 2%).

Najviše studenata prijavljuje više od tri ispita u ispitnom roku (oko polovina anketiranih), a svega oko 2% prijavljuju samo po jedan ispit u ispitnom roku. Ostatak (oko 48%) prijavljuju 2 ili 3 ispita u roku).

Za učenje koriste različite materijale – preko 62% anketiranih uči iz skripti, oko 60% iz fotokopija i iz beležaka s predavanja, a u najnižem procentu koriste originalne knjige (oko 43% anketiranih). Među ostalim odgovorima se izdvaja Internet, ali i pitanja koja su postavljanja u ranijim ispitnim rokovima.

Studenti koji su učestvovali u istraživanju se bave različitim dodatnim aktivnostima tokom studiranja. Najčešće završavaju odgovarajuće kurseve ili seminare (oko 55% anketiranih), konkurišu na stipendije (oko 45%), dok oko 41% radi honorarno.

Leave a Reply