Internet

Sajt poslovi.infostud.com nastavio istraživanje o važnosti obaveštavanja kandidata o ishodu konkursa

Da dela, ili u ovom slučaju, nedostatak istih, mogu značajno uticati na stvaranje opšteg mišljenja i stava javnosti, potvrdio je i podatak da čak 75% kandidata za posao smatra da kompanije pokazuju pre svega nepoštovanje i neodgovornost, a potom i lošu organizaciju, ukoliko ne obaveste kandidate o ishodu konkursa za posao.

Dalji rezultati istraživanja sajta poslovi.infostud.com, koje je inicijalno pokazalo da čak 92% kandidata uglavnom ne biva obavešteno o ishodu konkursa, otkrili su još i da samo 10% ispitanih donekle opravdava poslodavce smatrajući da im je stigao veliki broj prijava, te zato ne stižu da odgovore svima. Ipak, kandidati se odgovoru nadaju najviše mesec dana, nakon čega se osećaju razočarano, revoltirano i nemoćno.

Loš glas daleko se čuje

Negativna osećanja, međutim, nisu jedina posledica. Čak 70% anketiranih reklo je da nakon što ne dobiju nikakav odgovor od poslodavca, tu činjenicu podele sa još minimum pet, ako ne i deset osoba – odnosno sa svojim prijateljima i poznanicima.

Nezadovoljstvo i negativna slika o poslodavcu, dovodi i do toga da u čak 85% slučaja neobavešteni kandidati promene mišljenje o kompaniji – i to na gore. Pa tako, više od polovine anketiranih počinje sumnjati u validnost konkursa, profesionalnost kompanije i njenih zaposlenih, dok je oko 20% ispitanih navelo i da gubi poverenje u brend ili izbegava korišćenje usluga ili proizvoda te kompanije.

Poražavajući podatak za poslodavce koji traže kvalitetne radnike je takođe i činjenica da čak 50% od 5150 učesnika istraživanja izgubi motivaciju za ponovno prijavljivanje na nove konkurse kompanije koja im nije poslala povratnu informaciju.

Primetne promene na bolje

Ipak, od početka septembra kada je sajt poslovi.infostud.com pokrenuo inicijativu kako bi ukazao na važnost javljanja rezultata konkursa za posao, primećen je pomak u broju kompanija koje su reagovale i obavestile kandidate o ishodu konkursa. Kako kaže Sonja Kmezić, dirketor sajtova za zapošljavanje i ljudske resurse, pored porasta broja poslodavaca koji koriste besplatni servis sajta poslovi.infostud.com za jednostavno obaveštavanje kandidata, takođe u poslednjih mesec dana javilo se i preko 100 kompanija koje su želele da se informišu kako da efikasnio koriste ovaj servis.

Leave a Reply