Internet

Sajt Prijemni.infostud.com istraživao da li se maturanti oslanjaju na prepisivanje tokom prijemnog ispita

Da bi došli do indeksa željenog fakulteta većina maturanata je svesna da će morati da zagreje stolicu i ne oslanja se mnogo na prepisivanje, pokazuju rezultati istraživanja o izboru studija sprovedenog na sajtu Prijemni.infostud.com na uzorku od oko 2000 ispitanika.

Na pitanje da li bi prepisivali na prijemnom ispitu nešto manje od polovine anketiranih ovu opciju smatra neprihvatljivom i o njoj uopšte ne razmišlja. Zanimljivo je da iz godine u godinu raste broj maturanata koji nikako ne bi prepisivali tokom prijemnih (2010.- oko 35%, 2011. – 41%, 2012. – 40%). Oko trećine ispitanika navodi da ne bi prepisivali, ali da im ne smeta ako to drugi čine. Nešto malo više od 15% anketiranih razmišlja o ovoj opciji ako ne uspe da se pripremi na vreme, dok otprilike jedna desetina anketiranih navodi da će pokušati da prepiše ako im se za to tokom ispita ukaže prilika.

 

prijemni

 

 

Većina maturanata je svesna da im je za upis na željene studije bitan ozbiljan pristup učenju, što pokazuju i rezultati aktuelne ankete na sajtu Prijemni.infostud.com koju je popunilo oko 2500 budućih brucoša. Gotovo 40% anketiranih je navelo da uči svakodnevno po nekoliko sati, nešto više od trećine budućih brucoša uči u kontinuitetu, iako ne svakog dana. Gotovo ceo dan sa knjigom provodi nešto manje od jedne desetine ispitanika, a svaki dvadeseti učesnik ankete navodi da uopšte ne uči i ne priprema se posebno za prijemni ispit.

Leave a Reply