Internet

Sajt Prijemni.Infostud.com sproveo istraživanje o izboru studija među maturantima

Ovogodišnje istraživanje o izboru studija koje se svake godine sprovodi na sajtu Prijemni.infostud.com na uzorku od 2000 ispitanika pokazujuju da su glavni kriterijumi prilikom izbora studija među maturantima ljubav prema prema struci, mogućnost zapošljavanja i prilika za odlazak u inostranstvo radi daljeg školovanja ili pronalaska posla. Na vrhu liste želje budućih brucoša su medicina i stomatologija, dok iz godine u godinu raste interesovanje za IT studije.

 

Maturanti u Srbiji odluku o izboru studija donose uglavnom na osnovu svojih interesovanja i želje da nauče što više iz oblasti koja ih zanima. Drugi bitan kriterijum prilikom izbora studija je mogućnost zapošljavanja, pa tako 37% anketiranih smatra da će sa diplomom lakše pronaći posao. Nešto više od trećine ispitanika upis na studije vidi kao mogućnost za odlazak u inostranstvo radi nastavka školovanja ili zaposlenja.

studije

Kada se ovi podaci uporede sa rezultatima istraživanja iz prethodnih godina vidljivo je da je niži procenat onih koji studije biraju isključivo na osnovu svojih interesovanja i šanse za pronalazak posla, dok poslednjih godina raste broj maturanata koji upis na studije vide kao odskočnu dasku za odlazak u inostranstvo.

Što se tiče drugih motiva za upisa na studije maturanti su najčešće navodili: želju da se odloži zapošljavanje i porodična očekivanja.

 

Medicina / stomatologija i IT studije na vrhu liste želja

Najveće interesovanje među maturantima ove godine vlada za studije medicine ili stomatologije (oko 7%), na drugom mestu je oblast informacionih tehnologija (koje planira da studira oko 6% budućih studenata), zatim su podjednako interesantni jezici/književnost i pravo (preko 5,5%), pa potom studije ekonomije (oko 5% ispitanih).

Kada se ovi parametri uporede sa rezultatima iz prethodnih godina može se primetiti da je u blagom padu interesovanje za studije iz oblasti ekonomije, političkih nauka, umetnosti i dizajna, turizma, biologije i ekologije, dok raste broj maturanata koji bi želeli da upišu IT ili elektrotehniku.

Odluku o izboru studija oko dve trećine  ispitanika donosi u višim razredima srednje škole. Manje od 20% anketiranih je znalo šta će studirati u nižim razredima srednje škole, dok je svaki deseti ispitanik još u osnovnoj školi doneo odluku o izboru studija.

Leave a Reply