Internet

Sajt za direktnu komunikaciju građana sa poslanicima

Na sajt www.otvoreniparlament.rs uvedena je važna novina – građanima je omogućeno da direktno i javno komuniciraju sa poslanicima. Pitanja građana i odgovori poslanika će biti javno dostupni svim posetiocima sajta pa će biti potpuno transparentno i to koje teme interesuju građane ali i koliko revnosno i precizno poslanici (ne)odgovaraju.

Na konferenciji za novinare inicijative Otvoreni parlament, osim najave ove mogućnosti komuniciranja sa parlamentarcima, predstavljen je i Izveštaj „Kako narodni poslanici komuniciraju sa građanima“.

Ovaj dokument obuhvata i analizu obrazaca i prakse komunikacije Narodne skupštine i građana. Parlament dobija značajan broj pisama, predloga i predstavki od građana koji daju kоrisnе prеdlоgе i iniciјаtivе zа rеšаvаnjе prоblеmа, kаkо njihоvih ličnih tаkо i širе zајеdnicе u kојој živе. U periodu 2008-2012 Služba Оdbоra zа prеdstаvkе i prеdlоgе primilа је i stručnо оbrаdilа 1.942 prеdstаvkе i prеdlоgа grаđаnа, nеpоsrеdnо primilа 1.594 grаđаnа nа rаzgоvоr i оbаvilа prеkо 4.800 tеlеfоnskih rаzgоvоrа putеm kојih su pоstаvlјаnа pitаnjа iz rаzličitih оblаsti i trаžеnа uputstvа i prаvnа pоmоć. Na žalost, ne postoje mehanizmi za praćenje daljeg rada državnih organama na ovim predstavkama i predlozima.

Inicijativu Otvoreni parlament sprovodi pet organizacija civilnog društva koju čine: CRTA – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava, SeConS – Grupa za razvojnu inicijativu i Zaječarska inicijativa. Sprovođenje projekta finansijski podržava Američka agencija za međunaraodni razvoj (USAID) preko Instituta za održive zajednice, Ambasada Velike Britanije u Beogradu i Nacionalna zadužbina za demokratiju.

Leave a Reply