Društvene mreže · Internet

Samo 8% korisnika Facebooka želi Timeline

Samo 8 posto korisnika zadovoljno je sa promenama koje je doneo Timeline, pokazalo je istraživanje nad 4000 korisnika najveće društvene mreže na svetu -Facebook, koje je sprovela sigurnosna kompanija Sophos Security. Prema onome što možemo pročitati na brojnim internet stranicama i forumima, velik broj korisnika sasvim je zadovoljan sadašnjim izgledom njihova profila i uopšte ne želi Timeline.

Još 8 posto ispitanih reklo je da će se sa vremenom naviknuti na novi prikaz profila na Facebooku, a zanimljivo je da je čak 51 posto ispitanih zabrinuto sa onim što donosi Timeline. Naravno, ta se zabrinutost najviše se odnosi na sigurnost i postavke privatnosti koje ovaj novi način prikaza sadržaja na Facebooku donosi.

Iako u Facebooku već mesecima upozoravaju da neće biti nikakvih problema za korisnike i da javnosti neće biti dostupna niti jedna informacija bez njihova znanja te da će javno biti dostupne samo one informacije koje su i pre Timelinea bile dostupne i vidljive svima, broj kritičara ovakvog načina prikaza profila i dalje je jako velik.

Leave a Reply