Internet

Saopštenje RATEL-a u vezi godišnje naknade za bazne radio stanice za širokopojasni bežični pristup (WAS/RLNs)

Povodom primedbi pojedinih Internet provajdera na visinu godišnje naknade za baznu radio stanicu u radio mreži sa širokopojasnim prenosom podataka i bežičnim pristupom (WAS/RLNs) u frekvencijskim opsezima 2400-2483,5 MHz i 5470-5725 MHz, Republička agencija za telekomunikacije (u daljem tekstu: Agencija) ističe sledeće:

 1. Saglasno članu 72. Zakona o telekomunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 44/03, 36/06 i 50/09 –US, u daljem tekstu: Zakon), korisnik je u obavezi da plaća naknadu za korišćenje radio frekvencija, po pravilu jednom godišnje. Visinu naknade utvrđuje Agencija.
 2. Odredbom člana 65. Zakona propisano je da se radio stanica može koristiti samo na osnovu prethodno pribavljene dozvole, osim za one vrste radio stanica za koje se dovola ne izdaje. Agencija određuje vrste radio stanica za koje se ne izdaje dozvola.
 3. Korišćenje frekvencija, kao ograničenog resursa podrazumeva izdavanje licenci od strane Agencije. Međutim, u cilju unapređenja telekomunikacionog tržišta, a posebno pružanja i dostupnosti Internet usluga, Agencija je donela Pravilnik o vrstama radio stanica za koje se ne izdaje dozvola za radio stanicu („Službeni glasnik RS“, broj 26/07). Članom 5. navedenog pravilnika utvrđeno je da se za radio stanice koje rade u radio mreži u bežičnom sistemu za prenos podataka (WAS/RLNs), u okviru bežičnih internet mreža sa primenom u otvorenom prostoru u frekvencijskim opsezima 2400-2483,5 MHz i 5470-5725 MHz, ne izdaje dozvola za radio stanicu. Uslov da se ne izdaje dozvola za radio stanicu je evidentiranje bazne stanice, odnosno lokacije na kojoj je ona instalirana.
 4. Saglasno Zakonu, Agencija je donela Pravilnik o visini naknade za korišćenje radio frekvencija („Službeni glasnik RS“, broj 6/09), gde je članom 10. stav 2. utvrđena godišnja naknada za baznu radio stanicu u radio mreži sa širokopojasnim prenosom podataka i bežičnim pristupom (WAS/RLNs) u frekvencijskim opsezima 2400-2483,5 MHz i 5470-5725 MHz, u iznosu od 50.000,00 dinara.
 5. U cilju poboljšanja, odnosno pojednostavljenja obračuna naknada za korišćenje radio frekvencija, kao i primedbi korisnika frekvencijskog resursa u pojedinim slučajevima, na visinu naknada za korišćenje radio frekvencija, Upravni odbor Agencije je dana 25. decembra 2009. godine, nakon sprovedene javne rasprave, usvojio novi Pravilnik o visini naknade za korišćenje radio frekvencija i dostavio ga, posredstvom Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo na saglasnost Vladi Republike Srbije. Odredbom člana 10. stav 2. novog pravilnika, utvrđena je godišnja naknada za baznu radio stanicu u radio mreži sa širokopojasnim prenosom podataka i bežičnim pristupom (WAS/RLNs) u frekvencijskim opsezima 2400-2483,5 MHz i 5470-5725 MHz u iznosu od 10.000,00 dinara, što znači da je navedena naknada u odnosu na sada važeći pravilnik umanjena pet puta.

Imajući u vidu navedeno, ističe se da Agencija nema pravnog osnova za oslobađanje bilo kog subjekta od obaveze plaćanja naknade za korišćenje radio frekvencija. Takođe, Zakon ne predviđa takvu mogućnost, s obzirom da je navedenim članom 72. Zakona propisano da je korisnik radio stanice dužan da se, između ostalog, pridržava uslova određenih ovim Zakonom i propisima donetim na osnovu ovog Zakona, kao i da plaća naknadu za korišćenje radio frekvencija. Međutim, u ostvarivanju svojih nadležnosti, a pre svega regulisanja tržišta telekomunikacija i uslova korišćenja radio frekvencijskog spektra, Agencija je novim pravilnikom, koji uređuje visinu naknade za korišćenje radio frekvancija, korigovala te iznose, a isti će se objaviti u „Službenom glasniku RS“ i primenjivati po dobijanju saglasnosti Vlade Republike Srbije.

4 thoughts on “Saopštenje RATEL-a u vezi godišnje naknade za bazne radio stanice za širokopojasni bežični pristup (WAS/RLNs)

 1. tale

  Ma ne da nije fer nego je pljacka.
  Ne bi me cudilo da pored svakog semafora postave po pandura koji bi naplacivao prelazak ulice.
  Ma gori su od, secate se onih sto su prodavali “svez hrvatski zrak”.
  Ovi bi sve da prodaju i strpaju u svoje dzepove. Sto je narod jadniji i besposleniji oni ga vise oporezuju. Sve same takse, porezi i naknade a privreda nista ne proizvodi niti izvozi.
  Skuplja nam je hrana nego u EZ, skuplji automobili, skuplji benzin, pa sto ne bi i to bio i internet!!!
  Cilj im je da radi samo Telekom jer im je on jedan od glavnih stranackih sponzora.
  Ma otisli smo mi u k… odavno, svesni smo toga, samo se jos ku…..

 2. sara

  ma daj i treba nesto da placaju ti bezicni provajderi .. a ne samo da uzimaju novac i ne placaju radnike.. stavljaju bazne stanice po stanovima ljudi bez ikakve dozvole i treba da se uvede nesto da se zna ko sta radi i da se malo vlasnicima bezicnih provajdera stegne kais a ne samo njihovim radnicima …

 3. Mladen

  Ovde treba istaci samo jednu vaznu cinjenicu, a to je da RATEL pokusava da uvede placanje NELICENCIRANOG opsega frekvencija (nijedna drzava u okruzenju ne naplacuje taj frekvencijski opseg).

  Sta to znaci? To znaci da nelicenciran frekvencijski opseg (za koji se ne izdaje licenca i ne vrsi se naplata) RATEL ima na umu da pocne da naplacuje. S druge strane, oni koji placaju licencirane frekvencijske opsege (kao npr radio stanice i mobilini operatori), imaju garanciju od strane drzave, da ce svi “pirati”, koji neovlasceno koriste te frekvencije, biti ugaseni. To znaci da drzava garantuje kvalitet na tom frekv. opsegu, onima koji taj opseg placaju.

  S obzirom da je ovaj nelicencirani frekv. opseg ostavljen kao slobodan za sva lica, da ga koriste bez naknade, ako RATEL pocne da naplacuje taj opseg (koji se nigde u svetu ne naplacuje), onda bi drzava morala da zabrani upotrebu svih kucnih bezicnih uredjaja (npr bezicni ruter, kojim povezujete laptop, da mozete setati po kuci sa njim gde god zelite, a da i dalje imate pristup internetu), da bi mogla da garantuje kvalitet na tom frekv. opsegu, za koji je uvela naplatu.

  Da li verujete da ce drzava biti u stanju da uradi tako nesto? A ako ne moze to da uradi, kako ce onda garantovati kvalitet onima, koji taj opseg budu placali?

  Ovo je kljucna cinjenica u celoj prici, a sve to sto RATEL navodi kao objasnjenje, je prosto zamena teza i igra reci, da bi se opravdala takva odluka. Jos jednom ponavljam, nijedna drzava u nasem okruzenju ne naplacuje ove frekvencijske opsege.

Leave a Reply