Internet · Provajderi

Servis Putovanja.info istraživao koliko novca se lane trošilo na letovanje

Koliko novca smo prošle godine trošili na turističke aranžmane? Koje troškove treba uzeti u obzir prilikom odlaska na letovanje? Na koji način se plaćaju turistički aranžmani? Koliko je novca potrebno za finansiranje celokupnog letovanja? U želji da pruži odgovore na ova pitanja i sazna koliko novca se prethodne godine trošilo na letovanje, turistička agencija Putovanja.info sprovela je anketu među posetiocima svog sajta.

Koliko smo plaćali ukupno turističke aranžmane?

Najveći procenat ispitanika, nešto više od 40%, izjavio je da su ukupan turistički aranžman za sebe i svoje saputnike plaćali više od 500 evra. Oko trećine anketiranih je izjavilo da su za turistički aranžman ukupno izdvajali između 300 i 500 evra, dok je svaki četvrti ispitanik trošio od 100 do 300 evra na turistički aranžman.

Tek 3 % ispitanih je aranžmane plaćalo manje od 100 evra. Osim toga, 59% ispitanih je izjavilo da je u cenu aranžmana bio uključen i prevoz, dok se 41% anketiranih odlučilo za aranžman koji nije obuhvatao i troškove prevoza.

Na put najčešće u dvoje

Više od polovine ispitanika je izjavilo da na putovanje ide u dvoje. Na grupna putovanja koja uključuju od 3 do 4 osobe ide oko 35 % ispitanika. Otprilike svaki dvanaesti anketirani se odlučio da na putovanje krene sam, a najmanje je onih koji putuju u većim grupama od pet i više putnika – tek negde- oko 5% anketiranih.

Troškovi prevoza

Pri odlasku na letovanje prošle više od dve trećine ispitanih je trošilo preko 100 evra. Oko 30% ispitanika navodi da im je za prevoz bilo potrebno manje od 100 evra, a tek svaki jedanaesti učesnik u anketi je za prevoz izdvajao manje od 50 evra.

Gotovina najčešći vid plaćanja

Što se načina plaćanja tiče, nešto manje od tri četvrtine ispitanika kaže da je letovanje plaćalo gotovinom u agenciji ili prilikom dolaska na destinaciju putovanja. Čekove je koristio svaki peti ispitanik. Manje od 15% anketiranih koristi platne kartice, dok je podizanje kredita za otplatu letovanja najmanje popularan vid plaćanja koji praktikuje svega 2% ispitanika.
Na osnovu ovih podataka stiče se utisak da putnici u Srbiji nisu još uvek dovoljno upoznati sa načinima plaćanja koja su im na raspolaganju kao što su: platne kartice, e –banking nalog, plaćanje preko firme (po fakturi) i dr. Na sajtu turističke agencije Putovanja.info navedeni su uslovi kupovine i načini plaćanja koji putnicima mogu da budu od pomoći prilikom odlučivanja kako će platiti turistički aranžman.

Ukupni troškovi letovanja

Prilikom planiranja letovanja treba imati u vidu i troškove za hranu i piće, izlaske, suncobrane i ležaljke , suvenire,šoping i izlete. Oko dve trećine ispitanika izjavilo je da na izlaske troši do 100 evra, svaki peti učesnik u anketi je izdvajao do 200 evra na zabavu i večernje izlaske, dok je 10% ispitanika trošilo preko 200 evra. Najmanje je onih koji se na letovanju odriču izlazaka, tek svaki deveti anketirani.

Leave a Reply