Internet

Šezdeset posto Slovenaca rednovno koristi Internet

Prema istraživanju agencije Valicon, više od polovine internet korisnika u Sloveniji je starosti između 15. i 34. godine i najčešće imaju akedemsko obrazovanje

U Sloveniji je prošle godine internet redovno koristilo 942.500 ljudi u dobi između 16. i 75. godine, odnosno 59 posto ukupne populacije, i time je Slovenija u granicama proseka Europske unije. Najčešći korisnici interneta su mladi između 12. i 29. godine, koji ga koriste više puta tokom dana. Sa starošću se broj korisnika interneta drastično smanjuje, kažu podaci Centra za metodologiju i informatiku pri Fakultetu društevenih nauka. Slične je rezultate donelo i istraživanje Valicona. Prema njima, više od polovine internet korisnika je starosti između 15. i 34. godine.

Prosečan slovenački korisnik je tokom marta na 50 merenih internet destinacija, obavio 275,96 pregleda web stranica.

Glavni motiv poseta je potraga za informacijama opšteg karaktera, a tražene su i informacije sa područja mutike i filma. Muškarci na internetu provode prosečno tri sata i 12 minuta, a žene 45 minuta manje. Prema obrazovnoj strukturi, najviše su internetu posvećeni Slovenci sa fakultetskom diplomom, njih čak 75 posto. Slede oni sa završenom višom školom (51%).

Iznenađuje podatak iz Valiconovog istraživanja da najviše vremena na internetu provodi najniže obrazovani deo muške populacije. Iako je njih u ukupnoj masi korisnika samo tri posto, oni na internetu mesečno provode 5 sati i 33 minute. Istraživanje otkriva i da su najposjećenije stranice na slovenačkom delu Webu Google, Najdi.com i 24ur.com.

Leave a Reply