Internet

Sigurnosni rizici skrivenog IPv6 saobraćaja

IPv6 Internet Topology MapKompjuterski eksperti upozoravaju da većina organizacija u SAD-u ne zna za postojanje saobraćaja unutar svojih  račuanrskih mreža, a samo neki poseduju opremu kojom IPv6 saobraćaj mogu da nadgledaju i filtriraju

Takav saobraćaj pogodan je za napade, te se sve češće koristi u bot mrežama za komunikaciju zaraženih računara sa kontrolnim serverom. Tim LeMaster, jedan od vodećih ljudi kompanije Juniper, upozorava na opasnost nenadgledanih IPv6 mreža, ali i na činjenicu da administratori mreža neretko nisu svesni da mogu imati IPv4 i IPv6 verzije protokola simultano.

Razlog ignorisanju IPv6 saobraćaja nije samo neznanje, već i nedostatak alata za kontrolu takvog saoburaćaja u  vidu firewalla i IDS/IPS sistema. Druga pretnja proizlazi iz činjenice da se IPv6 saobraćaj može “tunelirati” putem IPv4 protokola i na taj način zaobići mrežne sigurnosne mehanizme.

IPv6 protokol dugo je očekivana  nadogradnja na sadašnji IPv4. Iako protokol još nije u široj upotrebi, noviji računarski sistemi ga podržavaju, dok sigurnosna mrežna infrastruktura zaostaje.

Više o ovom problemu na ovoj stranici.

Leave a Reply