Internet

Sigurnost kibernetskog prostora

Kompjuterski napadi sami po sebi neće nužno predstavljati pretnju, međutim, koordinirani napadi ili u kombinaciji sa konvencionalnim ratnim sredstvima mogli bi imati ozbiljne posledice. Jedna nova studija Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, koju su izradili britanski stručnjaci, kaže da će kibernetsko oružje biti uobičajena pojava u budućim ratovima. Studija pokazuje da kompjuterski napadi sami po sebi neće nužno predstavljati pretnju, međutim, koordinirani napad ili u kombinaciji sa konvencionalnim ratnim sredstvima mogli bi imati ozbiljne posledice.

Studija Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj učinjena je za potrebe vlada, korporacija i ljudi koje donose političke odluke vezane sa sigurnošću kibernetskog prostora. Profesor Peter Sommer sa London School of Economics jedan je od autora studije. “Postoji relativno malo, zapravo vrlo malo pretnji iz kibernetskog prostora koje su uistinu globalne u smislu svog efekta. Sa druge strane, postoji vrlo mnogo opasnosti koja mogu izazvati mnogo nevolja na lokalnom nivou.”

Koautor studije Ian Brown iz Oxfordovog instituta za internet kaže da na celu ovu problematiku najveći uticaj imaju države:
One bi mogle preduzeti napade u kibernetskom prostoru, kao deo nekog budućeg rata. Međutim, vrlo je malo verovatno da bi u tome značajnu ulogu mogle imati terorističke grupe, hakeri ili kriminalne bande…

Profesor Sommer kaže da će računari igrati ulogu u budućim ratovima: “U većini oblika rata kao i sukoba koji još nisu prerasli u rat, ali mogu se u njega pretvoriti, koristiće se kibernetska oružja kao deo portfelja drugog oružja koje će možda takođe biti na raspolaganju.” Izveštaj pokazuje da bi najveću štetu mogao prouzrokovati neki koordinirani napad ili napad počinjen uz neki drugi incident, kao što je na primer nacionalna elementarna katastrofa. Sjedinjene Države, NATO i Britanija smatraju kibernetsku sigurnost prioritetom nacionalne obrane.

Profesor Sommer upozorava da se ne bi smeo zauzeti pristup kao kod konvencionalne odbrane: “Mnoga rešenja za ove probleme zapravo nisu vojne prirode. Ona traže vrlo visoki stepen saradnje između države i privatnog sektora.” Ovaj izveštaj Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj navodi da istinski kibernetski rat, onaj koji bi se vodio samo kompjuterima, nije verovatan.

One thought on “Sigurnost kibernetskog prostora

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  “Drzave clanice se obavezuju da ce, u skladu sa sistemom telekomunikacija koji je u upotrebi, preduzimati sve moguce mere s ciljem obezbedjenja tajnosti medjunarodnih korespodencija” (clan 37. stav 1. Ustava Medjunarodnog saveza za telekomunikacije).

  Sada su u upotrebi dva sistema telekomunikacija: stari sistem prenosa sa komutacijom kola, i novi sistem prenosa sa “komutacijom paketa” pomocu tzv. internet protokola (standarda).

  Posto su SAD stvorile novi sistem, pustile ga u eksploataciju pre oko 20-tak godina i sa njime jos “suvereno” upravljaju, one (SAD) imaju i najvecu obavezu da preduzmu sve moguce mere za obezbedjenje njegove zastite od kibernetskog kriminala i druge zloupotrebe.

  Odavno je poznato da je novi sistem (Internet) manje bezbedan od starog sistema (POTS), a da su najbezbedniji sistemi prenosa bez komutacije, npr. iznajmljene linije u razlicitim profesionalnim, tehnoloskom, funkcionalnim, privatnim i drugim nejavnim telekomunikacionim sluzbama.

  Ali, zna se, nema i “jare i pare”.

Leave a Reply