Društvene mreže · Internet

Sigurnost ličnih podataka na Facebooku

facebook logoBrojna pitanja oko sigurnosti ličnih podataka na Facebooku počela su se postavljati nakon što je korisnicima omogućeno unošenje podataka i o članovima uže porodice.

Razvojna dizajnerka Julie Zhuo zadužena za osmišljavanje i uvođenje novih funkcionalnosti na Facebook otkrila je na svom blogu da već neko vreme među korisnicima postoji interes za dodavanje svojih roditelja, dece i ostalih članova uže porodice u lične kontakte.

Nova opcija će korisnicima dopustiti unošenje brojnih podataka o članovima vlastite porodice poput mesta rođenja, datuma rođenja pojedinih članova dok Zhuo u isto vreme najavljuje kako se razmišlja o dodavanju većeg dela web lokacije posvećenog porodičnom okupljanju.

Ne postoje ograničenja na broj osoba koje je moguće na ovaj način dodati pa se u navedenom delu mogu pojaviti i podaci o osobama koje nemaju profil na Facebooku pa i podaci o maloletnoj deci. Upravo je poslednja činjenica pokrenula raspravu o načinima održanja adekvatnog nivoa privatnosti na Facebooku.

Leave a Reply