Internet u Rusiji
Internet

Širi se Internet u Rusiji

Ruski internet-auditorijum, za razliku od evropskog, može da se proširuje na račun regiona. Prošle godine njihov mrežni auditorijum uvećao se za 20%, izračunala je internet-kompanija Jandeks i Fond Javno mnjenje. Pri čemu rekord porasta postalo je selo: ovde je priraštaj na trećinu. Ipak regionalna ekspanzija Interneta mogla bi da bude upečatljivija, pre svega sa tačke gledišta kvaliteta rada mreže, smatraju eksperti.

Najbrže i najbolje Internet i dalje radi u Moskvi i Sankt-Peterburgu. Ali ovde mrežni auditorijum nema više gde da se uvećava – skoro svi koji su hteli da se priključe na Internet, to su i učinili.

Internet u Rusiji

U dva najveća ruska grada pronicanje Interneta blisko je evropskom nivou, dok je regionalno tržište daleko od prezasićenja i stalno raste, primećuje medijski ekspert, član Omladinske društvene komore Igor Didenko. To što 93% novih korisnika po podacima Jandeksa živi van granica Moskve i Peterburga, lako se može objasniti, kaže Didenko.

Regioni tradicionalno zaostaju iza dve prestonice i drugih velikih gradova po pristupu Internetu. Ali sada nastaje standardna situacija, kada regioni po internet-auditorijumu sve brže rastu. Kao prvo, oni su imali sniženi start – prvobitno mali broj korisnika. Kao drugo, u regionima mobilna veza i Internet postaju dostpuni, jeftiniji.
Mesečni auditorijum Interneta u Rusiji po podaciam Fonda Javno mnjenje iznosi 54,4 miliona ljudi. Od 2010. godine on je skočio za 17%. I prosečni korisnik Interneta, po mišljenju stručnjaka, izgleda nešto drugačije nego pre dve-tri godine.

To je i dalje mlada osoba prosečnog prihoda, srednjeg stručnog ili visokog obrazovanja, samo politički aktivnija nego ranije. Ovde su odigrali svoju ulogu decembarski parlamentarni i martovski predsednički izbori. Za mnoge aktivne korisnike Internet je postao glavni medij i poligon za razmenu mišljenja. Obnovljena internet-publika češće komentariše članke na sajtovima vesti i burno polemiše na socijalno-političke teme.
Na Internetu se aktivizirala ne samo omladina, već i ljudi stariji od 40 godina, dodaje IT ekspert Mihail Zonenašvili.

U toku je vrlo aktivno uključivanje ljudi starije generacije u Internet-korisnike, naravno ne baš najveštije. Najvažnije što takvi korisnici rade – razgovaraju preko Skajpa sa drugim gradovima i zemljama.
Mladi ljudi koji imaju smartfon ili planšetni kompjuter sve češće koriste mobilni Internet. Ali čak u velikim gradovima kvalitet i brzina mobilnog Interneta mogu biti bolji. I najvažnija razlika u odnosu na Evropu primećuje Mihail Zonenašvili:

U Evropi sa jedan-dva evra dnevno možeš da dobiješ Internet velike brzine, ako uzimaš lokalnu SIM kartu. I to rešava mnoge probleme internetizacije. U Rusiji čim izaćete van granica velikog grada, kod vas odmah počinju problemi dostupa Internetu. A satelitski Internet je čudovišno skup.
Internet u Rusiji treba brže da se razvija ne samo u širinu, uvećavajući broj korisnika, zaključuju eksperti. Došlo je vreme da se povisi kvalitet usluga pristupa Mreži.

Leave a Reply