Dušan Rakić na e-razvoj 2013
Internet

Širokopojasni Internet za sve u Srbiji!

-Srbiji je potrebna Nacionalna širokopojasna Internet mreža, koja bi bila formirana od postojećih telekomunikacionih kapaciteta Elektroprivrede Srbije – više od 6.000 kilometara optičke mreže, u čiju gradnju je do sada uloženo preko 50 miliona evra, i koja pokriva najveći deo zemlje, a minimalno se koristi, izjavio je u okviru svoje prezentacije na Konferenciji e-Razvoj 2013 Dušan Rakić, sekretar Udruženja informatičke delatnosti Privredne komore Beograda.

Dušan Rakić na e-razvoj 2013

Dušan Rakić na e-razvoj 2013

 

Da bi se aktivirao ovaj neiskorišćeni resurs, potrebno je da se ovaj deo izdvoji iz sistema EPS i da se registruje kao posebno javno preduzeće za davanje telekomunikacionih usluga, na isti način kako je to već urađeno u 16 evropskih zemalja, uključujući Francusku i Veliku Britaniju.

Pristupnu mrežu treba realizovati u cenovno efikasnoj Mesh WiFi tehnologiji 4. i 5. generacije, i to na principu partnerstva javnog i privatnog vlasništva (JPP), tj dodatnim investicijama i učešćem u vlasništvu.

One thought on “Širokopojasni Internet za sve u Srbiji!

  1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

    Nacionalnu širokopojasnu mrezu “Internet”, kao i svaku drugu mrezu, cini skup “čvorova” i veza koji obezbeđuju spojeve između dve ili više definisanih tačaka da bi se omogucile telekomunikacije. U konkretnom slucaju imamo samo veze – postavljene kablove optickih vlakana. Medjutim, “cvorovi” se ne pominju, a bez njih nema ni te “nacionalne mreze”.

    P. S. – Mislio sam da telekomunikaciona mreza “Telekoma Srbija” predstavlja predstavlja i osnovu “nacionalne javne sirokopojasne mreze ‘Internet'”, a da telekomunikacia mreza EPS-a predstavlja i dalje jednu od nacionalnih nejavnih (profesionalnih, tehnoloskih, funkcionalnih) telekomunikacionih mreza, stare ili nove generacije (po IP protokolu).

Leave a Reply