internet
Internet

Širom Srbije škole obeležavaju “Dan bezbednog interneta”

Povodom međunarodnog Dana bezbednog interneta, u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvom unutrašnjih poslova, UNICEF-om, kompanijom Telenor i Fondom B92, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja organizuje raznovrsne aktivnosti kako bi se pažnja javnosti, a pre svega učenika, skrenula na ovu izuzetno važnu i aktuelnu temu.

KlikMinistarstvo je pozvalo sve škole u Srbiji da se uključe u obeležavanje Dana bezbednog interneta kako bi se skrenula pažnja ne samo na ovaj problem već i na načine prevencije digitalnog nasilja i smanjenje zloupotrebe savremenih tehnologija.

Škole će između ostalog organizovati predstave sa ovom tematikom, zatim će nastavnici sa učenicima organizovati tribine za učenike i roditelje, učenici će praviti liflete sa važnim informacijama i deliti ih u školi, ali i van nje , odeljenja će praviti zajedničke postere, a učenici su pozvani da na svoje profile na društvenim mrežama postavljaju poruke u duhu kampanje, kao i da posete sajt Klikni bezbedno.

Leave a Reply