Internet

Smart kartica kao uslov za razvoj e-Uprave

Sa upravo održanog skupa „Smart @Government 2007″, osnovna poruka je da je primena smart kartica uslov za razvoj i korišćenje e-Uprave, odnosno smart kartica na kojoj se nalazi elektronski potpis predstavlja ključ za korisnika da pristupi aplikacijama e-Uprave. Na osnovu smart kartice sa elektronskim potpisom građanin može ne samo da pristupi već i da vidi i kontroliše koji se sve podaci vode o njemu u raznim bazama podataka i sazna ko ih koristi i za koje namene.

Na skupu je održano oko 20 predavanja i prezentacija domaćih i stranih IT kompanija. Prezentirana su rešenja iz oblasti: identifikacionih SMART kartica, novih ICAO elektronskih pasoša, inteligentnih zdravstvenih kartica, bezbednih e-Government portala, infrastrukture za primenu digitalnih potpisa i sertifikata, bezbedne mreže e-Uprave i dr. Centralna tema skupa bila je “Strategija EU u razvoju novih sistema elektronskog identiteta i kvalitetnijih javnih servisa.”

Učesnici skupa su mogli da vide da domaće kompanije imaju potrebna znanja u razvoju aplikacije za e-Upravu, ali da njihova primena zavisi isključivo od interesovanja rukovodstava u lokalnoj samoupravi i državnim organima da razvijaju informacioni sistem:

  • Kompanija „Prozone” iz Nivog Sada je prikazala razvoj i primenu projekta „eDocumentus kao softversku platformu za pripremu i vođenje sednica IV APV”. Dnevni red sednice i dokumenti za razmatranje su u formi elektronskih dokumenata. Članovi veća na sednici koriste lap-top računar pri upoznavanju sa sadržajem podnetih dokumenata, usvajanju dnevnog reda , razmatranju podnetih dokumenata, izmeni dokumenata u toku sednice, usvajanju zaključaka, glasanju i dr. Stručne službe na osnovu toka sednice izrađuju elektronski zapisnik i druge dokumente sa sednice.
  • Kompanija „MFC Microcomerc” iz Beograda je vodeći ponuđač rešenja za upravljanje dokumentima (DMS) i ona je za potrebe e-Uprave u okviru svog softverskog paketa „Spider.NET” ponudila rešenje „Work Flow Server” koje obuhvata: potrebnu opremu za skeniranje i memorisanje dokumenata, e-arhivu, sertfikaciono telo za elektronsko potpisivanje elektronskih dokumenata i poslovne procese. Na ovaj način se može obraditi dokumentacija za poreske prijave, prijave za socijalno i zdravstveno osiguranje i sl.

Leave a Reply