Internet

Sophos detektovao opasne prazne e-mailove

Da li ste primili možda email bez sadržaja u poruci, koji ima u prilogu fajl nazvan <random number>_inv.html?

Ukoliko jeste, budite na oprezu jer ste se našli na frontu sa novim spamom koji kruži planetom. Evo samo jednog brzog prikaza različitih naziva mail-ova koje su eksperti u Sophos-ovim laboratorijama presretali uz pomoć spam zamki:

Zaključeno je da se ime mail-a menja veoma brzo i da se nasumično biraju naslovi. Primaocima mail-a koji su napravili grešku i otvorili prikačeni HTML fajl, počeli bi da se prikazuju lažna sigurnosna upozorenja, koja bi nastojala da prevare primaoca da bi ukucao svoje podatke o kreditnoj kartici i PIN kodu kako bi preuzeo softver za zaštitu računara od pretnji.

Sophos-ovi proizvodi nemaju problem sa presretanjem ove spam kampanje (prilog je identifikovan kao Troj/JSRedir-CO), kao i sa presretanjem web stranice koja nastoji da zavara korisnike sa ponudom lažnog anti-virus rešenja.

Leave a Reply