Internet

Srbija na 30. mesto u segmentu mobilnog širokopojasnog pristupa Internetu

Prema podacima Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) za 2011. godinu, kada je reč o pristupu Internetu visokog protoka, Republika Srbija je, na listi od 173 zemlje članice ITU, zauzela 30. mesto u segmentu mobilnog širokopojasnog pristupa, sa 34,5 pretplatnika na 100 stanovnika, odnosno 57. mesto u segmentu fiksnog širokopojasnog pristupa, sa 10,8 pretplatnika na 100 stanovnika.

Dobar rezultat u oblasti mobilnog širokopojasnog pristupa Internetu postignut je zahvaljujući činjenici da sva tri mobilna operatora (Telekom Srbija, Telenor i Vip mobajl) poseduju licencu za mobilne mreže treće generacije (3G) i da sve veći broj njihovih korisnika koristi mrežu 3G za prenos podataka i pristupanje Internetu.

Leave a Reply