Internet

Srbija potpisuje Program za bezbednost na internetu

Državni sekretar za Digitalnu agendu Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva Vlade Republike Srbije Jasna Matić najavila je danas da će Srbija 30. novembra sa Evropskom komisijom potpisati Program za bezbednost na internetu.

Matić je, otvarajući 19. telekomunikacioni forum “Telfor 2011”, u Centru „Sava”, navela da se taj program odnosi pre svega na zaštitu dece.

Sektor telekomunikacija i informacionog društva u Srbiji je u poslednje četiri godine ostvario napredak i ta oblast je usaglašena sa standardima EU, istakla je ona.

Prema njenim rečima, liberalizovano je telekomunikaciono tržište i započet je razvoj širokopojasnog interneta.

Matić je saopštila da je od 2008. do 2011. godine zabeležen rast od 100 odsto u korišćenju širokopojasnog interneta i napomenula da se uspelo u tome da svaka škola dobije informatički kabinet, u šta je uloženo približno 13 miliona evra, a otvoreno je 30.000 radnih mesta.

Ona je naglasila da je šest miliona evra iz “Helenik plana” iskorišćeno za izgradnju optičke mreže u okviru projekta “Amres”, koja će povezati akademske institucije.

Matić je u okviru pomenutog telekomunikacionog foruma otvorila regionalnu konferenciju ”Procesi prelaska na digitalno emitovanje”, koju je organizovala Digitalna agenda u saradnji sa Republičkom agencijom za elektronske komunikacije (RATEL), Emisionom tehnikom i veze (ETV), Misijom OEBS-a i Ambasadom Francuske u Srbiji.

Glavne teme konferencije bile su digitalna dividenda, regulacija spektra i prelazak sa analognog na digitalno emitovanje zemaljskog televizijskog signala.

Matić je rekla da, kada je u pitanju prelazak na digitalni signal u Srbiji, pripreme teku planiranom dinamikom, uz napomenu da će probno emitovanje početi krajem ove godine, dok će ceo proces verovatno biti završen 2012. godine.

Prema njenim rečima, probni digitalni televizijski signal pokrivaće oko 40 odsto gledališta u Srbiji.

Generalni direktor “Telenor Srbija” Ćel Morten Jonsen rekao je da adekvatno upotrebljen internet može da posluži kao sredstvo koje može uticati na mnoga pitanja sa kojima se Srbija danas susreće.

Prema njegovoj oceni, do 2020. godine može biti otvoreno oko 100.000 radnih mesta ako se stimuliše razvoj interneta.

Laptopovi, smart telefoni i tablet računari predvode razvoj poslovanja, ukazao je on i dodao da je očigledna potreba za različitim spektrima u cilju praćenja novih trendova.

Digitalizaciju televizije neophodno je izvršiti zato što je Srbija 2006. godine u Ženevi potpisala sporazum GE06 i time se obavezala da najkasnije do 17. juna 2015. godine pređe na digitalno emitovanje televizijskog signala, što su dužne da urade i sve evropske zemlje.

Digitalizacija televizije podrazumeva potpunu digitalizaciju televizijskog signala, od trenutka kada se slika i zvuk snime u studiju, do trenutka kada signal stigne do televizijskih prijemnika.

Prenos signala kroz vazduh se ne obavlja više u analognom, već u digitalnom obliku, uz korišćenje digitalnih metoda modulacije i obrade signala.

Prednosti digitalne televizije u odnosu na analognu su: kvalitetnija slika i zvuk, više kanala, veća otpornost na smetnje, bogatiji programski sadržaji, novi servisi i mogućnosti (e-bankarstvo, e-kupovina, video na zahtev, napredniji teletekst), kao i posebne usluge namenjene osobama sa posebnim potrebama.

Leave a Reply