E-servisi · Internet

S&T Serbia uspešno realizovala portal eUprava

&T Serbia i Republički zavod za informatiku i internet, pod okriljem Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, su uspešno završili projekat implementacije nacionalnog portala eUprava uvodeći Republiku Srbiju u novu informatičku eru. Ovakvo dostignuće od pojma razvoj informacionog društva stvara sasvim novo značenje svrstavajući našu zemlju rame uz rame sa najrazvijenim informatičkim silama. Uspostavljanje eUprave, u cilju unapređenja efikasnosti rada i dostupnosti javnih informacija i usluga, postavlja nove standarde kako u oblasti državne uprave, tako i u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.

Portal www.euprava.gov.rs predstavlja jedinstveno mesto na Internetu za pružanje usluga građanima, privrednim subjektima i organima državne uprave čime konvencionalni način obavljanja administrativnih poslova dobija alternativu neuporedivih mogućnosti.

Zahvaljujući visokom nivou stručnosti i dugogodišnjem iskustvu, razvojni tim S&T Serbia je, u saradnji sa kolegama iz S&T Hrvatska, još jednom pokazao potpunu posvećenost klijentu i sposobnost da i ovako kompleksan projekat realizuje u roku. Projektni zahtevi koji su predstavljali veliki izazov za celokupnu nacionalnu IT zajednicu su dodatno motivisali zaposlene i time pozitivno uticali na kvalitet rešenja i brzinu implementacije. Rešenje predstavlja složen sistem koji pred sobom ima zadatak da zadovolji potrebe građanstva i privrede za jednostavnijim i efikasnijim obavljanjem administrativnog posla, a istovremeno da državnim institucijama obezbedi moćno sredstvo koje će tehnički biti u stanju da odgovori očekivanjima. Portal podržava elektronsku identifikaciju korisnika, popunjavanje elektronskih obrazaca, elektronsko potpisivanje, elektronsko plaćanje taksi, interakciju sa organima državne uprave učešćem u elektronskim javnim raspravama (eParticipacija), online kreiranje usluga i obradu elektronski podnetih zahteva.

Projekat su pratili mnogi izazovi:

 • Omogućiti kompleksne funkcionalnosti, visoke performanse i pouzdanost sistema, pri tom zadovoljavajući osnovni koncept jednostavnosti korišćenja.
 • Osmisliti rešenje koje će omogućiti samostalan rad zaposlenih u organima državne uprave prilikom kreiranja elektronskih usluga i time obezbediti budući razvoj i kontinuirano unapređenje istih. Sistem za generisanje elektronskih usluga je morao da podrži online kreiranje elektronskih obrazaca,uzimajući u obzir i one najkompleksnije, definisanje opštih parametara usluge i plaćanja, kao i mogućnost dostavljanja originalnih obrazaca.
 • Obezbediti jednostavno i intuitivno pronalaženje usluge i podnošenje elektronskog zahteva sa mogućnošću elektronskog potpisivanja obrasca i elektronskog plaćanja taksi. Rešenje je moralo da podrži validaciju unetih podataka i nedvosmisleno, kroz korake, navodi ka uspešnom završetku procesa.
 • Obrada podnetih zahteva predviđa jednostavnu selekciju neobrađenih predmeta, verifikaciju elektronskog potpisa na obrascu, pregled priložene dokumentacije, preuzimanje celokupnog predmeta, kao i dostavljanje rešenja. Portal je, kao alternativu procesu ručnog preuzimanja novih predmeta, morao da podrži i njihov automatski transfer, na taj način značajno skraćujući trajanje celokupnog postupka.
 • Uspešno uspostavljanje jednog ovako kompleksnog sistema nije podrazumevalo samo isporuku moćnih alata sposobnih da zadovolje visoko postavljene kriterijume. Promena organizacije organa državne uprave, kao i ustaljenih procesa je bila imperativ bez koga celokupan koncept eUprave ne bi mogao da ispuni očekivanja.
 • Kratak rok, efektivno svega tri meseca, za razvoj i implementaciju rešenja, koordinaciju aktivnosti značajnog broja institucija uključenih u projekat i obuku velikog broja korisnika iz organa državne uprave za više uloga u sistemu u cilju što efikasnijeg obavljanja posla.

Koristi za korisnika:

 • Poboljšanje efikasnosti administracije
 • Alternativni načini pružanja usluga
 • Povećana transparentnost rada organa državne uprave
 • Brz i jednostavan pristup informacijama
 • Katalizator za razvoj novih elektronskih usluga
 • Značajniji uticaj stanovništva na rad državnih organa
 • Veće zadovoljstvo korisnika u obavljanju administrativnih poslova

Leave a Reply