internet
Internet

Šta je Internet of Everything (IoE)

Prihvatajuću rastući trend Interneta svega (Internet of Everything, IoE) kompanije mogu da profitiraju zbog više operativne efikasnosti, poboljšanog korisničkog servisa i bolje kolaboracije koja vodi prema većem broju inovacija, stoji u Internet of Everything Value Index studiji kompanije Cisco.

Studija koja je obuhvatila 7500 poslovnih i IT lidera u 12 zemalja pokazuje da će kompanije koje iskoriste veze između stvari, podataka, procesa i ljudi da bi postale efikasnije i stvorile novo iskustvo za korisnike, generirsati najveći profit, 613 milijardi dolara u 2013. godini.

internet

– Ovo istraživanje pokazuje da ulazimo u novu generaciju Interneta. U sledećem decenijama konkurentnost će biti bazirana na tome koliko dobro kompanije razumeju Internet svega i kako ga usvajaju, ne samo u tehološkom smislu nego kako se povezuju s korisnicima i partnerima – kaže Michael Ganser, stariji potpredsednik Cisca za Srednju Evropu. – U proizvodnji ćemo videti sve više pametnih fabrika s automatizovanim ssistemima, robotima i senzorima koji nadgledaju potrošnju energije, nabavni lanac i kvalitet. U Srednjoj Evropi već imamo neke rane usvajače poput proizvođača automobila i logističara, sportskih stadiona, a i start-up kompanije koriste prednosti ove, četvrte, faze Interneta – dodao je Ganser.

Da bi se umrežilo „sve“, bilo je potrebno nekoliko tehnoloških tranzicija koje su dovele do Interneta svega, uključujući Internet stvari (IoT), povećanu mobilnost, računarstvo u oblaku (cloud computing) i velike podatke (big data). Nekad smo, istakao je Ganser, imali umreženost, pa umreženu ekonomiju, nakon toga digitalizaciju interakcija, a sad IoE.  Izvor: Lider Press

Leave a Reply