starnet
Internet

STAR Net Serbia – web platforma za mapiranje organizacija i pojedinaca građanskog društva

STAR Net Serbia je prva internet platforma za mapiranje organizacija i pojedinaca koji aktivno sarađuju u okviru građanskog društva u Srbiji. Na STAR Net Serbia platformi su organizacije civilnog društva (OCD), donatori, javne institucije, preduzeća, konsultanti, istraživački centri i istraživači.

Ova platforma će vam omogućiti da mapirate institucionalne odnose i vizuelno prikažete vašu poziciju u odnosu na druge, kao i kakve veze postoje među ostalima koji su prisutni na platformi.

starnet

Prisustvo na STAR Net Serbia platformi će vam pomoći da izgradite nova partnerstva ali i da širite ideje, standarde i prakse svoje organizacije i tako podižete njen uticaj.

Vaš nalog možete kreirati prateći ovaj link.

Leave a Reply