Internet

Studenti Elektrotehničkog fakulteta vlasnici akcija Google-a u vrednosti desetina miliona dolara

Povodom održane radionice o upravljanju intelektulanom svojinom na Univerzitetu u Beogradu u novootvorenom Centru za transfer tehnologije, rektor, prof.dr Branko Kovačević, u svojoj izjavi za RTS je rekao da su danas mnogi mladi ljudi vlasnici akcija Gugl-a i da bar 20 naših studenata Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu ima akcije u Gugl-u u vrednosti na desetine miliona dolara.

Ovom prilikom, rektor je napomenuo da postoje različite mogućnosti da koristeći znanje, pre svega, koje su stekli na Univerzitetu i modernu tehnologiju, mladi ljudi sami kreiraju radna mesta i vode računa o svojoj budućnosti.

Informacija o Centru za transfer tehnologije
Na preporuku Senata, Savet Univerziteta je 26. oktobra 2010. godine doneo odluku o osnivanju Centra za transfer tehnologije u cilju identifikacije, zaštite i komercijalizacije rezultata naučnoistraživačkog rada nastavnika, istraživača i studenata i zaštite intelektualne svojine. Prema odluci Saveta Centar za transfer tehnologije delovaće kao organizaciona jedinica Univerziteta u Beogradu sa sedištem u prostorijama Univerziteta na Studentskom trgu 1.
Osnivanje Centra za transfer tehnologije na Univerzitetu u Beogradu se finansira kroz donaciju Evropske unije, u vrednosti od 2 miliona €, a projekat sprovodi Evropski zavod za patente.

(Saopštenje Univerziteta u Beogradu)

Leave a Reply