Internet

Studija o primeni IDN e-pošte

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu je po narudžbi RNIDS-a izradio Analizu standarda, preporuka i praktičnih iskustava u primeni internacionalizovanih naziva domena (IDN).

Promocija i očuvanje mogućnosti korišćenja raznih jezika u međusobnoj komunikaciji predstavlja jedan od suštinskih osnova za očuvanje regionalnih i lokalnih društvenih zajednica, poboljšanje dijaloga između društava sa različitim kulturnim nasleđem, kao i za razvoj otvorenog i transparentnog mehanizma za međusobno razumevanje i unapređenje tolerancije.

U skladu sa ovim opštim civilizacijskim načelima, u UNESCO-u je usvojena preporuka kojom se, između ostalog, zahteva promocija i ravnopravno korišćenja različitih jezika i pisama u okviru globalne Internet mreže, ali i na nivou lokalnih i regionalnih zajednica. Istraživanje sprovedeno 2012. godine, pod pokroviteljstvom UNESCO-a, označilo je primenu IDN-a kao veoma bitan element ukupnog onlajn okruženja koje obezbeđuje rast primene lokalnih jezika i pisama u okviru ponude lokalnih, ali i globalnih, sadržaja i servisa

Studija Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu se naročito bavi problemom razmene e-pošte za e-adrese na ćiriličkim domenima, koje i korisničko ime (levo od znaka [email protected]) imaju na ćirilici. Ona na stručan način obrađuje problem tekućih standardna za razmenu e-pošte sa ćiriličkim e-adresama i objašnjava nejasnoće oko primene različitih načina enkodiranja pisama, odnosno sam proces internacionalizacije servisa elektronske pošte.

Leave a Reply