Internet

SVA nova PR agencija RATEL-a

Republička agencija za elektronske komunikacije izabrala je SVA za svoju PR agenciju. Saradnja obuhvata oblast javne komunikacije i odnosa sa medijma.

Republička agencija za elektronske komunikacije (RATEL) je regulatorno telo Republike Srbije, formirano Zakonom o telekomunikacijama 2003. godine, a sa radom je počelo 2005. kao Republička agencija za telekomunikacije. Zakon o elektronskim komunikacijama, usvojen jula 2010. Godine, potvrdio je kontinuitet rada Agencije, pod novim nazivom. Uloga RATEL-a jeste da stvori uslove za otvaranje tržišta telekomunikacija i to: uvođenjem liberalizacije u sektorima u kojima postoji monopol, predlaganjem mera harmonizacije sa zakonodavstvom Evropske unije, omogućavanjem slobodnog pristupa telekomunikacionim mrežama i uslugama, kao i uvođenjem pravila koja će omogućiti ravnopravnu konkurenciju. RATEL se bavi regulativom, nadzorom i administrativnim aktivnostima.

SVA je beogradska agencija koja je ove godine ušla u 21. godinu uspešnog rada i koja iza sebe ima brojne projekte kreirane i realizovane za dugogodišnje klijente. Dobitnik je mnogobrojnih priznanja, a samo tokom protekle i ove godine osvojila je PR nagradu “PRiznanje 2011”, tri UEPS nagrade, „Snagu kreativnosti“,  „Zlatni pečat marketinga“ i nagradu Noći reklamoždera.

Leave a Reply