Internet

Svakoga dana 200 milijardi spamova

Među najvećim prijetnjama za sigurnost računarskih sistema u 2009. godini biće socijalni inženjering (upadi preko nemarnih ili zlonamernih zaposlenih) te cloud računarstvo i mobilni pristup mrežama

Kompanija Cisco u novom izveštaju o sigurnosti upozorava da internet napadi postaju sve više sofisticirani i specijalizovani budući da kriminalci u potrazi za zaradom stalno usavršavaju načine krađe podataka od kompanija, zaposlenih i potrošača. Godišnji izveštaj kompanije Cisco® o sigurnosti za 2008. godinu donosi pregled najvećih sigurnosnih pretnji u protekloj godini te preporuke o tome kako zaštititi mreže protiv sve većeg broja napada koje je sve teže otkriti.

“Iz godine u godinu svedoci smo kontinuiranog razvoja pretnji budući da kriminalci stalno pronalaze nove načine iskorištavanja ljudi, mreža i interneta. Trendovi u protekloj godini jasno pokazuju koliko je važno voditi računa o osnovnim elementima sigurnosnih politika i tehnologija”, izjavio je Patrick Peterson, vodeći stručnjak kompanije Cisco koji deluje na čelu tima za istraživanje sigurnosti. “Organizacije mogu da smanje rizik od gubitka podataka prilagođavanjem pristupnih kontrola i “krpljenjem” poznatih ranjivosti kako bi sprečile kriminalce u pokušaju iskorištavanja rupa u infrastrukturi. Važno je nadograditi aplikacije, sisteme krajnje tačke i mrežnu opremu kako bi se osigurao rad korporativnih sistema bez poteškoća i smanjila opasnost.”

Leave a Reply