antarktik
Internet

Sve ruske stanice na Antarktiku dobile internet

Svih pet ruskih stanica na Antarktiku (Mirni, Vastok, Progres, Novolazarevskaja, Belingšausen) dobile su internet, a takođe i telefonsku mrežu Sankt Peterburga.

Takođe su stanice dobile i televizijski signal putem ”Moscow Global” koristeći ruski geostacionirani komunikacioni satelit ”Ekspress”.

antarktik

Stanica koja je poslednja dobila internet i telefonsku liniju je ”Mirni”. U poslednjih mesec dana ovde je uveden u korišćenje novi set primanja satelitskih slika i uspostavljen je i satelitski komunikacioni kanal.

 

Leave a Reply