Internet

Svetskoj mreži potrebna sigurna zaštita od kiberkriminala

Razvoj i bezbednost Svetske informacione mreže bila  glavna je tema Međunarodnog foruma u Moskvi posvećenog upravljanju Internet-prostorom. Među stranim ekspertima su predstavnici američke delegacije koji su došli u rusku prestonicu, radi konsultacija o razvoju komunikacionih tehnologija. A na Forumu se nastavlja rasprava o daljim rusko-američkim koracima u pravcu osiguranja bezbednosti Interneta.

Strane su postale svesne neophodnosti saradnje u ovoj sferi posle 20 godina postojanja Svetske mreže, kada je postalo jasno da se kiberkriminal može savladati samo zajedničkim snagama. Sasvim je očigledno da je na redu usvajanje međunarodnih normi bezbednosti Internet-prostora, kao i postizanje tešnje saradnje između država u ovoj sferi – smatra član Odbora Državne dume RF za informacionu politiku, informativne tehnologije i vezu Robert Šlegelj.

Elektronski svet je globalan. On koristi uglavnom engleski jezik, pa je sasvim logično što organizujemo ravnopravno zajedničko delovanje sa vodećim silama. Jedna od njih su SAD. U perspektivi će njihovo iskustvo u osiguranju kiberbezbednosti biti od neprocenjive vrednosti za Rusiju.

Eksperti susrete i konsultacije predstavnika Rusije i SAD u vezi sa pitanjima Interneta definišu kao pretovar. Danas je evidentna realna potreba za proširenjem uloge Rusije u upravljanju Internetom – ubeđen je IT-ekspert Andrej Masalovič.

Sada su se zvezde srećno rasporedile: promena odnosa u informativnoj sferi bila je održane u predizbornom programu predsednika SAD Baraka Obame i on ga sada dosledno izvršava. Nastala je i realna potreba za povećanjem prisutnosti i učešća Rusije u upravljanju Internetom pošto su svetski konzorcijumi koji im upravljaju amerikanizirani. Ovu situaciju je neophodno menjati. To, uzgred rečeno, nije predlog Rusije, već azijskih zemalja koje govore da se njihov glas ne čuje prilikom formiranja zajedničkih pravila regulisanja Interneta. I činjenica da se sada to menja je radosna.

Pružanje otpora kiberkriminalu koji u poslednje vreme raste je problem br. 1 u svetu. SAD preduzimaju odlučne mere za zaštitu svog informativnog prostora. Na primer, 12. maja predstavnik Pentagona Džejms Miler je izjavio da SAD čak mogu da zadaju vojni udar kao odgovor na kibernapade drugih zemalja na svoje kompjuterske mreže.

Sa tim u vezi, ekspert Andrej Masalovič smatra da ovakav krajnji način borbe sa novom opasnošću po bezbednost može, u najmanju ruku, da dovede do tehnološkog kolapsa i da je eventualne vojno-političke posledice teško predskazati. Rusija je svesna važnosti učvršćivanja granica svog informativnog prostora da bude spremna da, po mogućnosti, adekvatno reaguje na kibernapade. Zato saradnja u pružanju otpora kiberkriminalu postaje glavni zadatak na polju osiguranja bezbednosti Svetske informacione mreže. (Glas Rusije)

Leave a Reply