Internet · Provajderi

Svi žele u “oblak”

Nedavna istraživanja Ericsson ConsumerLaba pokazuju zanimljivu promenu ponašanja korisnika kada je reč o mobilnom pristupu internetu: ljudima je sve teže ne biti priključeni na “oblak” (“cloud”). Ovo je ponašanje inicijalno bilo vezano za pametne telefone, ali postaje sve značajnije i za druge uređaje.

Pre pojave pametnih telefona, korisnici su pristupali internetu u blokovima, odnosno samo u trenucima kada su bili blizu računara. Danas ljudi internetu pristupaju stalno. Pametni telefoni nisu jedini uređaji koji se koriste u ovoj novoj eri koju obeležava stalni pristup internetu – tableti omogućuju isto ponašanje jer mogu biti stalno s korisnikom, otvorenog su ekrana (za razliku od laptopa koji je, dok nije uključen, zatvoren) te koriste aplikacije umesto hijerarhijski strukturiranih fajlova.

Pristupom internetu, mobilni telefoni ne koriste se samo za komunikaciju i zabavu već ulaze u svet svakodnevnih aktivnosti i radnih obveza, a aplikacije su te koje podstiču rast. Percipirane su vremenski manje zahtevnim nego preglednici i manje kompleksnim nego aplikacije na personalnim računarima; odnosno, nude direktan pristup željenoj funkcionalnosti.

Konačno, aplikacije mogu biti značajnije nego uređaji na kojima se koriste, u skladu sa trendom koji pokazuje da korisnici sve više povezuju svakodnevne aktivnosti sa specifičnim softverskim brandovima. U SAD, na primer, aplikacija WeatherBug koristi se ujutro pre odlaska iz kuće, USA Today tokom putovanja na posao, a YouTube sa prijateljima za vreme pauze. Korisnici aplikacije koriste za stvaranje navika kojima integrišu pristup internetu u svakodnevne aktivnosti te neprimetno postaju zavisni o uslugama iz oblaka.

Leave a Reply