Internet

“TDS Limited” samo VoIP posrednik

Posle objavljivanja obaveštenja na sajtu Republičke agencije za telekomunikacije i u štampi, firma „TDS Limited“ nam se obratila sa željom da objasni svoje poslovanje. Sastanak predstavnika RATEL-a i TDS Limited-a je održan u prostorijama RATEL-a, nakon koga je „TDS Limited“ dostavio sledeću izjavu:

„Firma “TDS Limited” d.o.o. je u poslu pružanja usluga konsaltinga u polju IP tehnologija uključujući i IP telefoniju.
TDS kroz brendirano ime „SkyTel Srbija®” (zaštićeno ime i logo) vrši posao posredništva između domaćih korisnika i inostranih VoIP provajdera, kao i nabavku i konfigurisanje (po potrebi) adaptera u svrhu korišćenja VoIP usluga.
TDS Limited” u ovom momentu ne poseduje SIP servere i ne pruža usluge originacije ili terminacije telefonskih poziva, ali zadržava pravo pružanja ovih usluga kada se za to steknu pravni i infrastrukturni uslovi.”

Leave a Reply