Internet

Telekom Srbija podržava nastavak akcije “Klikni bezbedno”

Povodom 9. marta, Evropskog dana bezbednosti dece na Internetu, juče je u Vladi Srbiji najavljen nastavak akcije „Klikni bezbedno“, kojoj se Telekom Srbija priključio od samog početka, pre gotovo godinu dana.

Telekom Srbija teži da svoj školskoj deci u Srbiji, bez obzira na mesto stanovanja i materijalno stanje, omogući podjednake uslove za sticanje znanja i pristup informacijama, izajvio je generalni direktor kompanije Branko Radujko na konferenciji za novinare koja je organizovana tim povodom.

Osim toga, izuzetno je važno za šta će oni koristiti pristup Internetu i zato se ova naša akcija koju smo nazvali [email protected] i akcija ’Klikni bezbedno’, koju sprovodi ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo, prirodno naslanjaju jedna na drugu. Potpuno svesni značaja nadzora nad pristupom dece sadržajima, pokrenuli smo nabavku nove korisničke terminalne opreme za naše ADSL korisnike koja će, osim standardne zaštite poput fire wall-a, omogućiti roditeljima da posebno zaštite decu od pristupa neadekvatnim sadržajima“, rekao je Branko Radujko na konferenciji kojoj su prisustvovali još i ministar za telekomunikacije i informaciono društvo Jasna Matić, izvršni direktori Telenora i Vip-a u Srbiji, Ćel Morten Jonsen i Aleksandar Šperl.

Ukazujući da Telekom Srbija posebnu pažnju posvećuje bezbednosti dece prilikom korišćenja usluga kompanije, Radujko je konkretno najavio da će roditeljima uskoro biti dostupan i novi uređaji koji će omogućiti blokiranje pristupa određenim sadržajima na Internetu na osnovu unapred definisanih ključnih reči ili internet adresa.

Jasna Matić je najavila nastavak akcije „Klikni bezbedno“ pod nazivom „Razmisli pre nego što postaviš“, tako što će od 1. marta otpočeti organizovana edukacija za nastavno osoblje, psihološko-pedagoške službe i savete roditelja najpre u osnovnim školama u Beogradu, a potom i u školama u celoj Srbiji. Akciju su od samog početka podržali i zaposleni Telekoma Srbija, stručnjaci koji su učestvovali na tribinama u školama širom Srbije, zajedno sa predstavnicima ministarstva, pokušavajući da edukuju ne samo decu, već i njihove roditelje i nastavnike. U izuzetno posećenim, interaktivnim radionicama, svi zainteresovani su imali priliku da se upoznaju i sa dobrim i sa lošim stranama Interneta.

Dan bezbednosti na Internetu ustanovljen je 2004. godine, na inicijativu Evropske unije, koja promoviše bezbednu upotrebu Interneta i mobilnih telefona kod dece i mladih.

Leave a Reply